Marea Adunare Națională - MAN

Decretul nr. 524/1955 privind completarea si modificarea Decretului nr. 92/1950 pentru nationalizarea unor imobile

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 decembrie 1955

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Prezidiul Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane decreteaza:

Articol unic. -

Decretul nr. 92/1950, pentru nationalizarea unor imobile, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Art. II va avea urmatorul cuprins:

"

Art. II -

Nu intra in prevederile decretului de fata si nu pot fi nationalizate imobilele cladite, proprietatea muncitorilor si a pensionarilor proveniti din muncitori, precum si a functionarilor, micilor meseriasi, intelectualilor profesionisti si a celorlalti pensionari, provenite din munca.

Dispozitiile alineatului precedent isi au aplicatiune de la data de 19 aprilie 1950.

Nu pot fi nationalizate imobilele construite ulterior datei de 19 aprilie 1950".

2. Art. XI se inlocuieste cu urmatorul cuprins:

"

Art. XI -

In baza criteriilor stabilite in art. I pct. 1-5 inclusiv si art. II, Consiliul de Ministri va putea face completarea sau modificarea listelor anexe prevazute in art. I, alineatul 4 din prezentul decret.

Consiliul de Ministri poate hotari scoaterea de sub nationalizare a oricaror imobile sau apartamente".

3. Dupa art. XI se adauga art. XI1 cu urmatorul cuprins:

"

Art. XI1. -

Pentru cazul de restituire a imobilelor preluate in baza Decretului nr. 92/1950 - fie ca sint prevazute in listele anexe la Decretul nr. 92/1950, fie ca au fost preluate prin procese-verbale intocmite de comitetele executive ale sfaturilor populare, se va tine seama de urmatoarele norme:

a) Restituirea imobilelor se face in termen de cel mult 45 de zile de la data cind s-a dispus scoaterea lor de sub nationalizare.

b) Proprietarul reintra in exercitarea drepturilor sale asupra imobilului restituit, pe data incheierii procesului-verbal de predare-primire.

Imobilul se restituie in starea in care se afla, fara nici un alt drept pentru proprietar sau alta persoana, la despagubiri sau de alta natura in legatura cu imobilul, de la data cind el a fost luat si pina in momentul restituirii, decit in cazurile si limitele prevazute in cuprinsul acestui decret.

Chiriile cum si alte venituri ale imobilului restituit, atit cele incasate cit si cele datorate pina in ziua restituirii imobilului, au fost si sint in drept a le incasa unitatile care au avut in administrare imobilul.

Chiriile restante datorate de catre proprietarii care au folosit personal imobilul sau apartamentul ce i se restituie se anuleaza.

De asemenea, proprietarul imobilului sau apartamentului ce i se restituie, nu va fi obligat la plata impozitelor si primelor de asigurare ADAS pe timpul anterior restituirii imobilului.

c) Toate imbunatatirile aduse imobilului ce se restituie, fie prin investitii ori reparatii capitale care nu depasesc 20% din valoarea imobilului avuta la data preluarii, ramin cistigurile proprietarului.

In cazul cind unui imobil ce urmeaza a fi restituit i s-au facut investitii ori reparatii capitale in valoare de peste 20% fata de valoarea avuta la data preluarii, se poate, fie sa i se restituie proprietarului imobilul respectiv si in acest caz proprietarul este obligat sa acopere valoarea ce depaseste procentul de 20%, mai sus mentionat, fara sa i se dea in schimb proprietarului in cauza o alta locuinta in proprietate, necesara nevoilor sale si ale familiei sale.

In lipsa unei locuinte care sa fie data in schimb, se va atribui celui indreptatit, in proprietate, terenul precum si materialele si sumele necesare pentru construirea unei locuinte de egala valoare.

Dispozitiile alineatului precedent se aplica si in situatia cind imobilul ce urmeaza a fi restituit, a fost demolat pentru necesitati urbanistice ori interese de stat, precum si in cazul in care imobilul a fost trecut in proprietatea unei unitati cooperatiste sau unei organizatii obstesti.

d) Nu au drept la despagubiri proprietarii imobilelor ce urmeaza a fi restituite si care imobile au fost demolate ca insalubre, sau distruse din cauza unor calamitati naturale (cutremur, incendii, deplasari de terenuri, inundatii etc.).

In cazul in care proprietarul sau reprezentantul sau nu se prezinta la comitetul executiv al sfatului popular respectiv pentru preluarea imobilului, in termen de un an de la data comunicarii in scris ce s-a facut de catre comitetul executiv al sfatului popular, imobilul ramine in proprietatea statului.

e) Persoana careia i se restituie unul sau mai multe imobile sau apartamente, in conditiile prezentului decret, nu se considera fost proprietar de imobil nationalizat, chiar daca dupa restituire, alte imobile sau apartamente ce i-au apartinut vor ramine in proprietatea statului, in urma aplicarii art. XI, alineatul 2 si art. XI1 lit. d) din prezentul decret."

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...