Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 4/1954 pentru grațiere și amnistie

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 august 1954

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Victoriile obținute de oamenii muncii din Republica Populară Romînă în cei zece ani care au trecut de la eliberarea țării, au consolidat orînduirea democrat-populară în patria noastră.

Nivelul material și cultural al oamenilor muncii e în continuă creștere.

Se dezvoltă tot mai mult în mase atitudinea nouă față de muncă, față de stat, față de îndeplinirea îndatoririlor sociale.

S-a întărit legalitatea populară, factor important în consolidarea regimului democrat-popular, de apărare a intereselor oamenilor muncii de la orașe și sate și de reprimare a acțiunilor criminale.

Considerînd că în actualele condiții a devenit posibilă grațierea de pedeapsă și amnistierea infracțiunilor ce nu constituie un pericol social deosebit, precum și trecerea la reexaminarea legislației penale a Republicii Populare Romîne, în scopul înlocuirii răspunderii penale, pentru unele infracțiuni, cu măsuri administrative sau disciplinare, Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romîne, adoptă următoarea lege:

Art. 1. -

Vor fi eliberați din locurile de deținere, fiind grațiați, cei condamnați la pedepse privative de libertate pînă la 5 (cinci) ani.

Se grațiază toți cei condamnați la pedepse pecuniare.

Art. 2. -

Se reduc cu două treimi pedepsele pronunțate, mai mari de 5 (cinci) ani.

Art. 3. -

Cauzele în curs de judecată, pentru care legea prevede o sancțiune privativă de libertate mai mare de 5 (cinci) ani, vor continua a fi judecate.

Instanțele de judecată vor dispune neexecutarea sentinței dacă pedeapsa aplicată este pînă la 5 (cinci) ani privațiune de libertate, iar dacă vor aplica pedepse privative de libertate mai mari de 5 (cinci) ani vor dispune executarea numai a unei treimi din pedeapsa aplicată.

Art. 4. -

Se amnistiază toate infracțiunile încercate sau săvîrșite pînă la data apariției prezentei legi pentru care Codul penal sau legile speciale prevăd pedeapsa amenzii sau o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 5 (cinci) ani.

Art. 5. -

Se amnistiază infracțiunile săvîrșite de: femeile gravide sau cu copii pînă la 10 ani, minorii pînă la 16 ani și cei în vîrstă de peste 60 ani indiferent de pedeapsa prevăzută de lege sau aplicată de instanță.

Art. 6. -

Nu beneficiază de prevederile prezentei legi cei ce au săvîrșit infracțiuni împotriva securității statului, delapidări și furturi peste 2.500 lei, tîlhării, incendii intenționate, omoruri, luare de mită, infracțiuni ce prezintă un deosebit pericol social, precum și participanții sub orice formă la infracțiunile prevăzute de:

Codul penal: art. 184-235 inclusiv; 236 (dacă prejudiciul, în momentul comiterii infracțiunii, depășește valoarea de 2.500 lei); 251; 258-260 inclusiv; 262; 267, 268 inclusiv; 26819; 295-298 inclusiv; 325-327 inclusiv; 328-332 inclusiv; 335-336 inclusiv; 353-356 inclusiv; 369-372 inclusiv; 385; 401 pct. 3; 419 pct. 2-420 inclusiv; 463-464 inclusiv; 506-5062 inclusiv; 524-525 (comis în mijloace de transport în comun, locuri publice sau aglomerații); 529-534 inclusiv; 5361 (dacă prejudiciul în momentul comiterii infracțiunii depășește valoarea de 2.500 lei); 5362; 5363 (comis asupra mijloacelor de comunicație și transmisii).

Codul justiției militare: art. 472-477 inclusiv; art. 479 (dacă prejudiciul, în momentul comiterii infracțiunii, depășește valoarea de 2.500 lei); art. 480; art. 483-484 inclusiv; art. 507; art. 537; art. 541.

Legea nr. 291/1947 cu modificările ulterioare; Legea nr. 16/1949 cu modificările ulterioare; Legea nr. 9/1950 și Decretul nr. 163/1950.

Art. 7. -

Ministerul Justiției va întocmi și înainta Consiliului de Miniștri propuneri cu privire la reexaminarea legislației penale a Republicii Populare Romîne în vederea înlocuirii răspunderii penale pentru infracțiunile ce nu prezintă un deosebit pericol social, cu măsuri administrative sau disciplinare.

Președintele Secretarul
Prezidiului Marii Prezidiului Marii
Adunări Naționale Adunări Naționale
PETRU GROZA, AVRAM BUNACIU,

București, 5 august 1954.

Legea nr. 4.

;
se încarcă...