Art 34 Persoana juridica | Decret 31/1954

Acesta este un fragment din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana juridica -
Art. 34.
- Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

Persoana juridica nu poate avea decit acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, actul de infiintare sau statut. Jurisprudență, Reviste (2)

Orice act juridic care nu este facut in vederea realizarii acestui scop este nul. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Începutul lichidării reprezintă și momentul în care capacitatea de folosință apersoanei juridice-societatea comercială dizolvată suferă otransformare majoră. Societatea nu își va mai putea asuma obligații și nu va mai putea exercita alte drepturi decât acelea care sunt compatibile cu operațiunea lichidării. Oasemenea concluzie se întemeiază pe principiul specialității capacității de folosință apersoanei juridice, consacrat de art. 34 din Decretul nr. 31/1954, conform căruia „persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, actul de înființare sau statut”. Mai mult, în alin. (2) al aceluiași articol se prevede că orice act care nu este făcut în vederea realizării scopului pentru care afost înființată persoana juridică este nul. În aceste condiții, ținând cont de dispozițiile legale care impun, în cazul unei societăți dizolvate, efectuarea doar aacelor operațiuni utile scopului lichidării, putem afirma fără putință de tăgadă că avem de-a face cu omodificare ascopului societăți comerciale dizolvate care intră în lichidare2. 
    2 I. Băcanu, Dizolvarea de drept a societăților comerciale. Condiții de valabilitate a prelungirii duratei societății, în R.D.C. nr. 1/1997, p. 21.
[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    În prezent, instituția nulității persoanei juridice se regăsește în Secțiunea a 2-a a Capitolului II "Înființarea persoanei juridice" din Titlul IV al Cărții I, art. 196-199 NCC, acesta reprezentând un salt legislativ important, ce s-a datorat în mare parte adoptării de către legiuitor a teoriei unității dreptului privat. În ceea ce privește persoana juridică, mare parte din dispozițiile noului Cod civil în materia la care ne referim sunt preluate din legislația comercială (Legea nr. 31/1990). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Decret 31/1954:
Art 24 Persoana fizica
Art 25 Persoana juridica
Art 26 Persoana juridica
Art 27 Persoana juridica
Art 28 Persoana juridica
Art 29 Persoana juridica
Art 30 Persoana juridica
Art 31 Persoana juridica
Art 32 Persoana juridica
Art 33 Persoana juridica
Art 34 Persoana juridica
Art 35 Persoana juridica
Art 36 Persoana juridica
Art 37 Persoana juridica
Art 38 Persoana juridica
Art 39 Persoana juridica
Art 40 Persoana juridica
Art 41 Persoana juridica
Art 42 Persoana juridica
Art 43 Persoana juridica
Art 44 Persoana juridica
Reviste:
Contribuții la studiul reglementărilor legale referitoare la limitele exercitării drepturilor de autor
Reprezentarea convențională a persoanei juridice în procesul civil. Reglementare și aspecte practice
Capacitatea juridică a societății comerciale
Administratorul societății - persoană juridică
9. Competența angajaților unor societăți în constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale
Competență. Acțiune în constatarea nulității absolute a unui contract de vânzare a unui imobil, încheiat de debitor anterior deschiderii procedurii insolvenței/Jurisdiction. The action for annulment of a property sale and purchase contract, concluded by the debtor prior to the initiation of the insolvency procedure
Capacitatea juridică a societății comerciale
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
;
se încarcă...