Art 11 Persoana fizica | Decret 31/1954

Acesta este un fragment din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana fizica -
Art. 11.
- Jurisprudență, Doctrină (2)

Nu au capacitate de exercitiu:

a) minorul care nu a implinit virsta de patrusprezece ani; Doctrină (1)

b) persoana pusa sub interdictie.

Pentru cei ce nu au capacitate de exercitiu, actele juridice se fac de reprezentantii lor legali. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Situația este mai delicată când autorul prejudiciului este major și nu are discernământ. S-a pus problema, în literatura de specialitate937 anterioară intrării în vigoare a Noului Cod civil, ca persoana pusă sub interdicție, dacă a împlinit vârsta de 14 ani, să fie prezumată că aacționat cu discernământ, sarcina răsturnării prezumției revenindu-i interzisului. Pentru argumentare s-a arătat că dispozițiile art. 25 alin. (3) din Decretul nr. 32/1954 și ale art. 11 din Decretul nr. 31/1954, care se referă la minorul care nu aîmplinit vârsta de 14 ani, nu pot fi extinse prin analogie, fiind de strictă interpretare. Prin urmare, lipsa discernământului echivalează cu lipsa consimțământului și, pe cale de consecință, cu lipsa răspunderii civile. În cazul în care fapta este săvârșită de un minor fără discernământ, prejudiciul poate fi recuperat prin angajarea răspunderii părinților săi. Problema este mai delicată dacă prejudiciul a fost cauzat de opersoană majoră lipsită de discernământ, referindu-ne în special la prejudiciul cauzat de un iresponsabil. 
    937 T.R. Popescu, P. Anca, op. cit., p. 195-197.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În ceea ce privește posibilitatea de aîncepe oactivitate economică, art. 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 prevede că, în vederea efectuării de acte de comerț, persoanele fizice și persoanele juridice se pot asocia și pot constitui societăți comerciale, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi. Orice persoană fizică poate, în principiu, să devină asociat într-o societate comercială, fie direct, prin semnarea unui contract de societate în calitate de asociat fondator, fie prin dobândirea ulterioară de acțiuni sau părți sociale la alte societăți comerciale, prin cesiune sau prin succesiune legală sau testamentară. Desigur că, dacă dobândirea calității de asociat la osocietate comercială are loc prin intermediul unor acte juridice, trebuie respectate regulile privind capacitatea (art. 948 pct. 1 C. civ.., art. 8, art. 9 și art. 11 din Decretul nr. 31/1954). În același timp, Legea nr. 31/1990 instituie oincapacitate specială de folosință pentru persoanele care au săvârșit infracțiunile prevăzute de art. 6 alin. (2) și care le fac nedemene de aavea calitatea de fondatori într-o societate comercială (C. Predoiu, în S. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, G. Piperea, Legea societăților comerciale. Comentariu pe articole, p. 69), iar unele reglementări speciale, cum sunt cele din domeniul bancar, impun condiții suplimentare pentru dobândirea calității de asociat în respectivele societăți (G. Piperea, în S. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, G. Piperea, Societățile comerciale. Reglementare, doctrină, jurisprudență, p. 1-2). [ Mai mult... ] 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În România, opersoană fizică poate dobândi calitatea de subiect activ al unui raport juridic de drept penal sau contravențional începând cu vârsta de 14 ani. Minorii sub 14 ani nu răspund penal [art. 99 alin. (1) C. pen..1] și nici contravențional [art. 11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor1, aprobată prin Legea nr. 180/20022]. Avem de-a face cu orăspundere penală aunui minor, întrucât, în majoritatea legislațiilor, inclusiv în România, opersoană este considerată minoră până la împlinirea vârstei de 18 ani. Rațiunea stabilirii acestei vârste minime sub care un individ nu răspunde din punct de vedere penal și contravențional rezidă în aceea că se prezumă că această categorie de minori nu este dezvoltată suficient din punct de vedere biopsihic pentru aînțelege caracterul antisocial al conduitei lor3. Aceste dispoziții prezente pe tărâmul dreptului penal sau contravențional se coroborează cu cele din domeniul dreptului civil, potrivit cărora opersoană nu are capacitate de exercițiu sub vârsta de 14 ani [art. 1 alin. (1) lit. a) din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice4]. În aceste condiții, rezultă că minorul sub 14 nu poate fi subiect activ al faptei de manipulare apieței de capital. 
    1 B. Of. nr. 79 bis din 21 iunie 1968 și modificat de mai multe ori. 
    1 M. Of. nr. 410 din 25 iulie 2001. 
    2 M. Of. nr. 268 din 22 aprilie 2002. 
    3 C. Bulai, op. cit., p. 206. 
    4 B. Of. nr. 8 din 30 ianuarie 1954.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Decret 31/1954:
Art 1 Persoana fizica
Art 2 Persoana fizica
Art 3 Persoana fizica
Art 4 Persoana fizica
Art 5 Persoana fizica
Art 6 Persoana fizica
Art 7 Persoana fizica
Art 8 Persoana fizica
Art 9 Persoana fizica
Art 10 Persoana fizica
Art 11 Persoana fizica
Art 12 Persoana fizica
Art 13 Persoana fizica
Art 14 Persoana fizica
Art 15 Persoana fizica
Art 16 Persoana fizica
Art 17 Persoana fizica
Art 18 Persoana fizica
Art 19 Persoana fizica
Art 20 Persoana fizica
Art 21 Persoana fizica
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...