Scoaterea din evidență a contribuabililor care au informații înscrise în cazierul fiscal | Ordonanță 39/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 6 Scoaterea din evidență a contribuabililor care au informații înscrise în cazierul fiscal Puneri în aplicare (3), Reviste (2)

(1) Contribuabilii care au înscrise informații în cazierul fiscal se scot din evidență dacă se află în următoarele situații:

a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt sancționate de lege;

b) a intervenit amnistia, reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;

c) faptele sunt sancționate ca infracțiuni și nu au mai săvârșit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data executării pedepsei;

d) faptele sunt sancționate conform legii penale cu amendă sau avertisment și nu au mai săvârșit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal; Comentarii expert (1)

e) faptele sunt sancționate contravențional, cu excepția faptelor prevăzute la lit. f), într-o perioadă de o lună de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, cu condiția achitării cuantumului amenzilor contravenționale. În situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, în situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen;

f) faptele sunt sancționate contravențional pentru nerespectarea regimului produselor accizabile, într-o perioadă de un an de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, cu condiția achitării cuantumului amenzilor contravenționale. În situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, în situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen; Reviste (1), Comentarii expert (1)

g) au fost stinse creanțele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) sau a răspunderii patrimoniale prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. b). Data scoaterii din evidență este data stingerii creanțelor, însă nu mai devreme de o lună de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal. În situația în care creanțele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală nu au fost stinse în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează la data stingerii acestora sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, în situația în care creanțele nu au fost stinse în acest termen;

h) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidență este data reactivării contribuabilului, în situația în care acesta a fost declarat inactiv pentru neîndeplinirea obligațiilor declarative prevăzute de lege, sau data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului, în situația în care acesta a fost declarat inactiv pentru celelalte cazuri prevăzute de lege. Aceste prevederi sunt aplicabile și reprezentanților legali, respectiv reprezentanților desemnați;

i) persoana nu mai deține calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat al contribuabilului aflat în stare de inactivitate. În această situație, inactivitatea fiscală se scoate din cazierul fiscal al persoanei la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii mențiunii privind schimbarea reprezentantului legal în registrul comerțului sau în evidențele autorităților și instituțiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice și entități fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerțului sau de la data expirării mandatului, în situația în care acesta este limitat în timp și nu a fost reînnoit;

j) decesul, respectiv radierea contribuabilului. În situația radierii unei persoane juridice sau a unei entități fără personalitate juridică declarate inactive anterior radierii, inactivitatea fiscală înscrisă în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați se scoate din evidența acestora la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Informațiile pentru faptele, respectiv situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d) -j) se scot din oficiu din evidența cazierului fiscal, iar cele de la lit. c) se scot din evidența cazierului fiscal la cererea contribuabilului. Reviste (1)

(3) Informațiile care se scot din oficiu din evidența cazierului fiscal se pot scoate din evidență și la cererea contribuabilului, însoțită de documentele doveditoare. Reviste (1)

(4) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflați în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) există informații cu privire la mai multe fapte sau situații, se șterg numai informațiile care impun scoaterea din evidență.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aparentă inadvertență - Horatiu Sasu
Avem o aparentă inadvertență între formularea acestui alineat și prevederea art. 4 alin. (2), care exclude de la notarea în cazierul fiscal a faptelor sancționate cu avertisment. Prevederea de mai sus este valabilă doar pentru faptele deja consemnate până la intrarea în vigoare a O.G. nr. 39/2015, precum și a faptelor sancționate cu amendă penală, care sunt trecute în continuare în cazierul fiscal. În acest sens dispoziția tranzitorie din art. 12 alin. (2) din prezenta Ordonanță este lămuritoare. [ Mai mult... ]

Prevedere favorabilă - Horatiu Sasu
Actuala reglementare este favorabilă atât contribuabilului cât și organului fiscal:
a) contribuabilului, pentru că se reduce termenul consemnării în cazier a faptei de la 5 ani la 1 an
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Ordonanță 39/2015:
Definiția cazierului fiscal
Scopul cazierului fiscal
Organizarea și gestionarea cazierului fiscal
Înscrierea în cazierul fiscal și transmiterea informațiilor între instituții
Documente care stau la baza înscrierii informațiilor în cazierul fiscal
Scoaterea din evidență a contribuabililor care au informații înscrise în cazierul fiscal
Organizarea și gestionarea istoricului contribuabililor scoși din evidența cazierului fiscal
Prezentarea cazierului fiscal
Eliberarea certificatului de cazier fiscal
Rectificarea informațiilor înscrise în cazierul fiscal
Contestarea deciziei de respingere a cererii de rectificare a informațiilor înscrise în cazierul fiscal
Dispoziții tranzitorii
Protecția datelor
Dispoziții finale
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2019
Înscrierea în cazierul fiscal a faptelor de evaziune fiscală pentru care s-a dispus clasarea ca urmare a reparării prejudiciului. Condiții.
Înscrierea în cazierul fiscal a faptelor de evaziune fiscală pentru care s-a dispus clasarea ca urmare a reparării prejudiciului. Condiții
;
se încarcă...