Transparență | Ordonanță 38/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind entitățile SAL și procedurile SAL -
ARTICOLUL 7
Transparență

(1) Entitățile SAL publică pe site-urile lor internet, pe suport durabil dacă se solicită, și prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate, informații clare și ușor de înțeles, privind:

a) datele lor de contact, inclusiv adresa poștală și de e-mail;

b) lista pe care sunt incluse, conform art. 31 alin. (2);

c) persoanele fizice responsabile de SAL, modalitățile de desemnare a acestora și durata mandatului lor;

d) expertiza, imparțialitatea și independența persoanelor fizice responsabile de SAL, în cazul Centrului de soluționare alternativă prevăzut la art. 21;

e) apartenența entităților SAL la rețelele entităților SAL care facilitează soluționarea litigiilor transfrontaliere, dacă este cazul;

f) tipurile de litigii pe care sunt competente să le soluționeze;

g) regulile de procedură care reglementează soluționarea unui litigiu și motivele pentru care entitatea SAL poate refuza să se ocupe de un anumit litigiu;

h) limba în care reclamațiile pot fi prezentate entității SAL și în care se desfășoară procedura SAL;

i) tipurile de norme pe care entitatea SAL le poate avea în vedere pentru soluționarea litigiilor, precum dispoziții legale, considerente de echitate, coduri de conduită;

j) orice fel de cerințe preliminare pe care părțile ar putea fi obligate să le îndeplinească înaintea începerii procedurii de soluționare alternativă a litigiului, inclusiv cerința adresată consumatorului de a încerca o soluționare a litigiului direct cu comerciantul;

k) condițiile în care părțile se pot retrage din procedură;

l) costurile care urmează să fie suportate de către comercianți, inclusiv orice reguli privind plata cheltuielilor la încheierea procedurii;

m) durata medie a procedurii SAL;

n) efectul juridic al rezultatului procedurii SAL, precum și faptul că hotărârile emise de entitățile SAL prin care este consemnat rezultatul procedurii constituie de drept titlu executoriu, dacă nu sunt atacate în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării;

o) punerea în aplicare a deciziei SAL, dacă acest lucru este relevant.

(2) Entitățile SAL publică pe site-urile proprii, pe suport durabil la cerere, și prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate rapoarte de activitate anuale. Rapoartele cuprind următoarele informații privind litigiile naționale și litigiile transfrontaliere:

a) numărul de litigii înaintate și tipurile de reclamații la care se referă;

b) orice probleme sistematice sau semnificative care apar frecvent și duc la litigii între consumatori și comercianți; informațiile respective pot fi însoțite de recomandări cu privire la modul în care aceste probleme pot fi evitate sau rezolvate în viitor, în scopul de a ridica standardele profesionale și de a facilita schimbul de informații și de bune practici;

c) proporția litigiilor pe care entitatea SAL a refuzat să le instrumenteze și ponderea procentuală a tipurilor de motive pe care se bazează acest refuz;

d) în cazul procedurilor derulate de Centrul de soluționare alternativă a litigiilor înființat conform art. 21, proporția procentuală a soluțiilor care sunt propuse în favoarea consumatorului, respectiv a celor propuse în favoarea comerciantului;

e) proporția de proceduri SAL care au fost întrerupte, precum și motivul întreruperii acestora, dacă este cunoscut;

f) timpul mediu necesar pentru soluționarea litigiilor;

g) proporția respectării rezultatelor procedurilor SAL, în cazul în care aceasta este cunoscută;

h) cooperarea entităților SAL în cadrul rețelelor entităților SAL care facilitează soluționarea litigiilor transfrontaliere, dacă este cazul.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 38/2015:
Obiect
Domeniul de aplicare
Definiții
Relația cu alte acte juridice
Accesul la entitățile SAL și la procedurile SAL
Expertiză, independență și imparțialitate
Transparență
Eficacitatea procedurilor SAL
Corectitudinea procedurilor SAL
Mecanisme SAL
Propunerea unei soluții
Impunerea unei soluții
Rezultatul procedurii SAL
Libertatea
Reguli proprii
Efectul procedurilor SAL asupra termenelor de decădere și de prescripție
Înființarea entităților SAL
;
se încarcă...