Impunerea veniturilor liber profesionistilor, meseriasilor, carausilor si comerciantilor, precum si a altor persoane | Decret 153/1954

Acesta este un fragment din Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populatiei. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL 4 Impunerea veniturilor liber profesionistilor, meseriasilor,
carausilor si comerciantilor, precum si a altor persoane

Art. 21. -

Liber profesionistii (medici umani, veterinari, agenti sanitari si veterinari, subchirurgi, dentisti, profesori, arhitecti, ingineri, tehnicieni s.a.) pentru veniturile realizate din practica particulara, sint supusi impozitului pe venit, potrivit urmatoarelor cote:

Venitul anual Lei Impozitul anual
1 - 1.200, 5% asupra sumei venitului
1.201 - 3.000, 60 lei + 10% pentru ceea ce depaseste 1.200
3.001 - 5.000, 240 lei + 16% pentru ceea ce depaseste 3.000
5.001 - 8.000, 560 lei + 23% pentru ceea ce depaseste 5.000
8.001 - 15.000, 1.250 lei + 31% pentru ceea ce depaseste 8.000
15.001 - 30.000, 3.420 lei + 40% pentru ceea ce depaseste 15.000
peste 30.000, 9.420 lei + 50% pentru ceea ce depaseste 30.000

Art. 22. -

Meseriasii si carausii necooperativizati care nu folosesc munca salariata afara de un ucenic, meseriasii cooperatizati care lucreaza pentru particulari in afara cooperativei, persoanele care realizeaza venituri din inchirieri de cladiri sau alte bunuri, din surse agricole nesupuse impozitului agricol, din brevete de inventii, precum si orice alte venituri care nu se impun potrivit art. 5, 17, 21 si 23 din prezentul decret, se supun impozitului pe venit, potrivit urmatoarelor cote:

Venitul anual Lei Impozitul anual
1 - 1.200, 10% asupra sumei venitului
1.201 - 3.000, 120 lei + 16% pentru ceea ce depaseste 1.200
3.001 - 5.000, 408 lei + 23% pentru ceea ce depaseste 3.000
5.001 - 8.000, 868 lei + 31% pentru ceea ce depaseste 5.000
8.001 - 15.000, 1.798 lei + 40% pentru ceea ce depaseste 8.000
15.001 - 30.000, 4.598 lei + 50% pentru ceea ce depaseste 15.000
peste 30.000, 12.098 lei + 60% pentru ceea ce depaseste 30.000

Art. 23. -

Comerciantii, proprietarii de mori, ferestraie mecanice sau alte intreprinderi a caror lista se va stabili de Ministerul Finantelor de acord cu Ministerul Gospodariei Comunale si Industriei Locale, precum si meseriasii si carausii cu salariati, se supun impozitului pe venit potrivit urmatoarelor cote:

Venitul anual Lei Impozitul anual
1 - 1.200, 15% asupra sumei venitului
1.201 - 3.000, 180 lei + 22% pentru ceea ce depaseste 1.200
3.001 - 5.000, 576 lei + 30% pentru ceea ce depaseste 3.000
5.001 - 8.000, 1.176 lei + 39% pentru ceea ce depaseste 5.000
8.001 - 15.000, 2.346 lei + 49% pentru ceea ce depaseste 8.000
15.001 - 30.000, 5.776 lei + 59% pentru ceea ce depaseste 15.000
peste 30.000, 14.626 lei + 70% pentru ceea ce depaseste 30.000

Pentru comerciantii cu peste un salariat si pentru toti ceilalti contribuabili care au peste 3 salariati, impozitul calculat potrivit cotelor de mai sus se majoreaza cu 20%.

Art. 24. -

Impozitul prevazut la art. 22 si 23 se calculeaza asupra venitului global realizat din toate sursele, cu exceptia veniturilor impuse potrivit articolelor 5, 17 si 21.

Art. 25. -

Venitul impozabil supus impozitului potrivit art. 21, 22 si 23 este format din diferenta intre venitul brut (in bani si in natura) si cheltuielile efectiv facute pentru realizarea venitului.

Veniturile sau platile in natura se evalueaza cu ocazia determinarii venitului impozabil, la preturile pietii din localitatea respectiva.

Art. 26. -

Veniturile meseriasilor necooperativizati fara salariati se stabilesc de organele financiare pe baza normelor de venituri aprobate de Ministerul Finantelor anual pe branse de meserii, inainte de inceputul anului de impunere.

Normele de venituri aprobate de Ministerul Finantelor nu pot fi modificate in cursul anului de impunere.

Lista meseriilor care urmeaza a fi impuse pe baza normelor de venituri se stabileste anual de Ministerul Finantelor de comun acord cu institutiile interesate.

Pentru batrini, invalizi, femei cu copii mici sau alte persoane pentru care exista dovezi certe ca au in mod permanent o capacitate de munca inferioara celei normale, organele financiare vor face impunerea nu dupa norma, ci pe baza venitului efectiv realizat, chiar daca este inferior normei.

In acelasi fel se vor impune meseriasii cooperatizati precum si muncitorii si functionarii care exercita o meserie pe cont propriu in timpul liber, in afara orelor de serviciu sau de munca in cooperativa.

In cazul cind din declaratia meseriasului sau din comunicarile prevazute la art. 35 lit. b, rezulta ca meseriasul a realizat un venit superior normei de venit, impunerea se face pe baza venitului efectiv realizat.

La venitul impozabil, stabilit in baza normelor de venit prevazute mai sus, se cumuleaza veniturile din alte surse, in conditiile art. 24 din prezentul decret.

Veniturile din surse agricole supuse impozitului pe venit se determina pe baza normelor de venituri mijlocii aplicate la impunerea gospodariilor agricole din raionul sau orasul respectiv, in cadrul legii impozitului agricol.

Art. 27. -

Nu intra in venitul impozabil si nu se impun:

a) dobinzile si cistigurile din depuneri la C.E.C.;

b) despagubirile primite de asigurati in baza asigurarilor de bunuri sau persoane;

c) ajutoarele de stat acordate mamelor cu multi copii;

d) sumele realizate din vinzarea bunurilor proprii apartinind cetatenilor;

e) sumele sau bunurile primite ca ajutor, donatie sau mostenire;

f) pensiile de intretinere.

Art. 28. -

Impunerea veniturilor potrivit art. 21, 22 si 23 se face de organele financiare in raza carora contribuabilul isi exercita activitatea producatoare de venit, sau - in lipsa unui loc stabil de exercitare a activitatii - de organele financiare in raza carora se afla domiciliul contribuabilului.

Impozitul de plata se comunica contribuabilului, prin instiintare de plata, cel mai tirziu cu 15 zile inainte de primul termen de plata.

Art. 29. -

Contribuabilii impusi conform art. 21, 22 si 23 platesc in contul impozitului un avans calculat pe baza venitului din anul precedent.

In cazul surselor de venit aparute in cursul anului de impunere, avansul se calculeaza pe baza venitului probabil pe anul in curs.

La sfirsitul anului de impunere sau la incetarea sursei de venit, impunerea se definitiveaza pe baza venitului efectiv realizat.

Diferentele rezultate intre impozitul calculat pe baza venitului efectiv realizat si avansul stabilit se platesc in termen de 15 zile de la comunicare sau se compenseaza cu avansul datorat pe anul in curs. In cazul cind compensarea nu se poate face, incetind sursa de venit, plusul se restituie in termen de 15 zile.

Pentru contribuabilii impusi pe baza normelor de venit prevazute la art. 26 din prezentul decret nu se definitiveaza impunerea la sfirsitul anului, cu exceptia cazurilor cind contribuabilii au venituri din alte surse.

In aceste cazuri la definitivarea impunerii se tine seama de norma de venit stabilita pe anul in care a avut loc exercitarea activitatii.

Art. 30. -

In cazul unei sporiri sau reduceri importante a venitului in cursul anului, organele financiare au dreptul, o singura data pe trimestru, sa recalculeze avansul in functie de venitul efectiv realizat de la inceputul anului de impunere, repartizind impozitul rezultat in urma recalcularii pe termenele de plata urmatoare.

Aceste dispozitii nu privesc pe contribuabilii impusi pe baza normelor de venit.

Art. 31. -

Plata avansului calculat potrivit art. 29 se face patru rate egale, pina la: 15 martie, 15 mai, 15 august si 15 noiembrie.

In cazul cind apar noi surse de venit in cursul anului avansul se recalculeaza, iar diferenta de avans rezultata in plus se repartizeaza pe termenele urmatoare de plata.

Pentru contribuabilii care incep exercitarea meseriei in cursul anului si se impun pe baza normelor de venit prevazute la art. 26 din prezentul decret impozitul se calculeaza la intreaga norma anuala si se raporteaza la perioada de activitate, repartizindu-se pe termenele de plata urmatoare. In acelasi fel se calculeaza impozitul pentru acesti contribuabili in cazul cind inceteaza exercitarea meseriei in cursul anului.

Art. 32. -

Contribuabilii care nu au fost impusi la timp se impun pe cel mult doi ani anteriori celui in care se constata neimpunerea.

Modificarea unei impuneri se poate face, de asemenea, pe cel mult doi ani anteriori celui in care se cere modificarea impunerii.

Art. 33. -

In cazul cind contribuabilii sint supusi impozitului retroactiv, conform art. 32, plata se face in doua rate egale: prima rata in termen de 30 zile de la inminarea instiintarii de plata si a doua in termen de o luna de la expirarea primului termen.

Art. 34. -

Intreprinderile, institutiile si organizatiile sint obligate sa retina din sumele brute platite carausilor particulari, pentru serviciile prestate, o cota de 25% in cazul carausilor cu mijloace de transport cu tractiune animala sau de 30% in cazul carausilor cu mijloace de transport cu tractiune mecanica si sa verse sumele retinute la Banca de Stat a Republicii Populare Romane, in contul organelor financiare, pina la 10 ale lunii urmatoare celei in care s-a facut plata catre carausi.

Sumele retinute si varsate se scad de catre organele financiare din avansul in contul impozitului pe anul in curs, inscris in conturile personale ale carausilor respectivi.

Acesta este un fragment din Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populatiei. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decret 153/1954:
Dispozitii generale
Impunerea cistigului muncitorilor si functionarilor
Impunerea veniturilor oamenilor de litere, arta si stiinta
Impunerea veniturilor liber profesionistilor, meseriasilor, carausilor si comerciantilor, precum si a altor persoane
Evidenta contribuabililor si determinarea venitului
Sanctiuni
Dispozitii cu privire la reclamatii
Dispozitii finale
;
se încarcă...