Evidenta contribuabililor si determinarea venitului | Decret 153/1954

Acesta este un fragment din Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populatiei. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL 5 Evidenta contribuabililor si determinarea venitului

Art. 35. -

Evidenta contribuabililor impusi potrivit art. 21, 22 si 23 din prezentul decret si determinarea veniturilor impozabile se face pe baza:

a) declaratiilor anuale pe care contribuabilii sint obligati sa le depuna in vederea efectuarii impunerilor, pina la 15 ianuarie a fiecarui an.

Pentru sursele de venit aparute in cursul anului, declaratia se depune pina la 5 ale lunii urmatoare celei in care a aparut sursa, iar in cazul incetarii surselor de venit in termen de 5 zile, de la incetare;

b) datelor comunicate organelor financiare de catre intreprinderi, institutii si organizatii cel mai tirziu pina la 15 ale fiecarei luni, privind sumele platite cetatenilor in luna precedenta pentru marfuri si produse agricole livrate, pentru lucrari executate sau servicii prestate, etc.;

c) materialele obtinute de inspectorii de impozite in cursul anului, cu ocazia verificarilor;

d) registrelor, documentelor si altor evidente verificate de organele financiare si pe care contribuabilii sint obligati sa le tina potrivit instructiunilor Ministerului Finantelor.

In orase, asezari muncitoresti si statiuni balneo-climaterice se face anual un recensamint fiscal al contribuabililor care au surse proprii de venituri in afara de salarii si pensii.

Recensamintul fiscal al populatiei se efectueaza la termenele si in conditiile prevazute de Ministerul Finantelor si se bazeaza pe comunicarile obligatorii facute de administratorii si proprietarii de imobile.

Art. 36. -

Inspectorii si revizorii de impozite de la sectiunile financiare si din Ministerul Finantelor au dreptul:

a) sa verifice la intreprinderi, institutii, organizatii sau la cetateni modul de calculare, retinere si varsare a impozitului pe venit;

b) sa controleze daca intreprinderile, institutiile, organizatiile, precum si administratorii sau proprietarii de imobile au indeplinit obligatiile prevazute la art. 35;

c) sa intre in incaperile unde are loc exercitarea activitatii producatoare de venit si sa verifice registrele, documentele, evidentele si stocul de materii prime, materiale si produse.

Drepturile si obligatiile inspectorilor si revizorilor de impozite se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul de Ministri.

Acesta este un fragment din Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populatiei. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decret 153/1954:
Dispozitii generale
Impunerea cistigului muncitorilor si functionarilor
Impunerea veniturilor oamenilor de litere, arta si stiinta
Impunerea veniturilor liber profesionistilor, meseriasilor, carausilor si comerciantilor, precum si a altor persoane
Evidenta contribuabililor si determinarea venitului
Sanctiuni
Dispozitii cu privire la reclamatii
Dispozitii finale
;
se încarcă...