Finanțarea activității furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile de specialitate, laboratoare și centre medicale multifuncționale | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Asistența medicală ambulatorie de specialitate -
CAPITOLUL III
Finanțarea activității furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile de specialitate, laboratoare și centre medicale multifuncționale

Art. 139. -

Furnizorii de servicii medicale de specialitate pot desfășura activitatea prin structurile prevăzute la art. 135.

Art. 140. -

Structurile care realizează activități de asistență medicală ambulatorie de specialitate pot realiza venituri, după caz, din:

a) contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

b) contracte încheiate cu asigurătorii privați;

c) contracte încheiate cu autoritățile administrației publice locale;

d) contravaloarea serviciilor prestate pacienților în cadrul serviciilor necontractate cu terți plătitori și suportată de aceștia;

e) contracte de cercetare și pentru activitate didactică;

f) donații, sponsorizări;

g) alte surse, conform legii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Dispoziții finale
Dispoziții generale
Acordarea asistenței publice medicale și tehnice de urgență și a primului ajutor calificat
Acordarea asistenței medicale private de urgență
Serviciile de ambulanță județene și al municipiului București
Serviciile mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD)
Asistența de urgență în caz de accidente colective, calamități și dezastre în faza prespitalicească
Dispoziții finale
Dispoziții generale
Derularea și coordonarea activităților din ambulatoriile de specialitate
Finanțarea activității furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile de specialitate, laboratoare și centre medicale multifuncționale
Dispoziții generale
Donarea și donatorul de organe, țesuturi și celule de origine umană
Transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană
Finanțarea activității de transplant
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Dispoziții generale
Organizarea și funcționarea spitalelor
Conducerea spitalelor
Finanțarea spitalelor
;
se încarcă...