Controlul în sănătatea publică | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sănătatea publică -
CAPITOLUL IV
Controlul în sănătatea publică Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 26. - Reviste (1)

(1) Activitatea de inspecție sanitară de stat se organizează pe domenii specifice de activitate, coordonate de instituții cu atribuții în domeniul controlului la nivel național și regional, conform competențelor. Modificări (1)

(2) Activitatea de inspecție sanitară de stat se realizează pe următoarele domenii:

a) calitatea serviciilor de asistență medicală;

b) sănătate publică;

c) farmaceutic;

d) dispozitive medicale. Modificări (1)

Art. 27. - Referințe (1), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(1) Activitatea de inspecție sanitară de stat se exercită de către personalul de specialitate împuternicit de instituțiile cu atribuții în domeniul inspecției sanitare de stat, conform normelor generale și specifice elaborate de către acestea și aprobate prin ordin al ministrului sănătății*******).

*******) A se vedea asteriscul de la art. 23.

(2) Furnizorii de servicii medicale din sectorul public și privat, precum și toate unitățile supuse inspecției sanitare, conform legislației în vigoare din domeniul sănătății publice, au obligația de a permite accesul persoanelor împuternicite de către Ministerul Sănătății în vederea efectuării controlului.

(3) Pentru exercitarea activității de inspecție sanitară de stat, personalul împuternicit are drept de:

a) acces în orice tip de unități, la documente, informații, conform competențelor;

b) recoltare a produselor care pot constitui un risc pentru sănătatea publică;

c) a constata și a sancționa contravențiile prevăzute de legislația din domeniul sănătății publice.

(4) În situații de risc pentru sănătatea publică, personalul împuternicit poate interzice punerea în consum, poate decide retragerea produselor, suspendarea temporară sau definitivă a activităților, retragerea sau anularea autorizației sanitare de funcționare, a avizului sanitar, a notificărilor pentru activități și produse și poate dispune orice alte măsuri pe care situația le impune. Modificări (1)

(5) În situații de risc epidemiologic, personalul împuternicit poate dispune măsuri speciale pentru bolnavii, suspecții și contacții de boli transmisibile sau purtătorii de germeni patogeni, precum și alte măsuri de limitare a circulației persoanelor. Referințe (1)

(6) Concluziile activităților de control, abaterile de la normele legale, recomandările și termenele de remediere a deficiențelor, precum și alte măsuri legale aplicate se consemnează în procese-verbale de constatare a condițiilor igienico-sanitare, rapoarte de control și procese-verbale de constatare a contravențiilor, dacă este cazul. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(7) În exercitarea activității, personalul împuternicit asigură păstrarea confidențialității datelor, cu excepția situațiilor care constituie un risc pentru sănătatea publică, caz în care comunicarea se va face prin reprezentantul legal.

(8) Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit în vederea efectuării controlului sau de a accepta efectuarea inspecției ori de a pune la dispoziția acestui personal documentele și informațiile necesare realizării atribuțiilor de control se sancționează conform legislației în vigoare.

Art. 28. -

Activitatea de avizare, autorizare și notificare a activităților și produselor cu impact asupra sănătății populației are ca scop certificarea conformării cu normele de sănătate publică a produselor, serviciilor și activităților, în scopul protejării sănătății populației.

Art. 29. -

Activitatea de evaluare a impactului asupra sănătății în relație cu programe, strategii, politici ale altor sectoare de activitate cu efecte conexe asupra sănătății populației reprezintă instrumentul de integrare a priorităților de sănătate publică în dezvoltarea durabilă a societății.

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

„Personalul de specialitate” din direcțiile de sănătate publică, prev. în anexa nr. II capitolul I pct. 2 nota 1 din Lg-cadru nr. 153/2017 - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 20.01.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr. 3/20.01.2020 în dosarul nr.924/1/2019- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 6044/63/2018 și Curtea de Apel Alba Iulia - Secția de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 1001/85/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Dispoziții generale
Principiile asistenței de sănătate publică
Autoritățile sistemului de sănătate publică
Controlul în sănătatea publică
Asistența medicală
Asistența farmaceutică
Obligațiile persoanelor fizice și juridice
Utilizarea mass media în interesul sănătății publice
Dispoziții tranzitorii și finale
Dispoziții generale
Atribuții în realizarea programelor naționale de sănătate
Finanțarea programelor naționale de sănătate
Dispoziții finale
Dispoziții generale
Reviste:
Contravențiile la regimul juridic al prestării serviciilor funerare sancționate cu anularea autorizației sanitare de funcționare (I)
Ce soluție salvatoare a găsit Ministerul Sănătății pentru a controla spitalele?
;
se încarcă...