Art 444 Organizarea la nivel național | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Organizare și funcționare - Organizarea la nivel național -
Art. 444. -

Atribuțiile Biroului executiv al CMR sunt următoarele:

a) asigură activitatea permanentă a CMR între ședințele Consiliului național;

b) aprobă angajarea de personal și asigură execuția bugetului CMR;

c) întocmește raportul anual de activitate și gestiune, pe care îl supune spre aprobare Consiliului național;

d) acceptă donațiile, legatele și sponsorizările făcute CMR;

e) execută hotărârile Adunării generale naționale și ale Consiliului național;

f) elaborează și supune spre avizare Consiliului național proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, pe baza bugetelor locale;

g) informează Consiliul național cu privire la deciziile emise între ședințele Consiliului;

h) îndeplinește orice alte sarcini stabilite de către Consiliul național.

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:

   Art 434   Organizarea la nivel național

   Art 435   Organizarea la nivel național

   Art 436   Organizarea la nivel național

   Art 437   Organizarea la nivel național

   Art 438   Organizarea la nivel național

   Art 439   Organizarea la nivel național

   Art 440   Organizarea la nivel național

   Art 441   Organizarea la nivel național

   Art 442   Organizarea la nivel național

   Art 443   Organizarea la nivel național

   Art 444   Organizarea la nivel național

   Art 445   Organizarea la nivel național

   Art 446   Organizarea la nivel național

   Art 447   Organizarea la nivel național

   Art 448   Organizarea la nivel național

   Art 449   Organizarea la nivel național

   Art 450   Răspunderea disciplinară

   Art 451   Răspunderea disciplinară

   Art 452   Răspunderea disciplinară

   Art 453   Răspunderea disciplinară

   Art 454   Răspunderea disciplinară
;
se încarcă...