Art 403 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții privind exercitarea profesiei de medic pe teritoriul României de către medicii cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene - Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale -
Art. 403. -

(1) Pentru prima prestare de servicii, în cazul medicilor a căror formare în profesie însușită într-un stat membru al UE nu întrunește criteriile de recunoaștere automată stabilite de Normele privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist și de moașă, eliberate de un stat membru al UE, de un stat aparținând SEE sau de Confederația Elvețiană, CMR poate efectua o verificare a calificărilor profesionale ale prestatorului. Modificări (1)

(2) Verificarea prealabilă este posibilă numai în vederea evitării daunelor grave care pot fi aduse sănătății pacientului ca urmare a lipsei de calificare profesională a medicului prestator și cu condiția să nu depășească ceea ce este necesar în acest scop.

(3) În termen de cel mult o lună de la data primirii declarației și a documentelor anexate la aceasta, CMR informează medicul prestator cu privire la:

a) decizia de a nu controla calificările acestuia; sau

b) după verificarea calificărilor profesionale, să solicite medicului prestator să promoveze o probă de aptitudini sau să îl informeze cu privire la decizia de a-i permite să presteze serviciile respective.

În cazul întâmpinării unor dificultăți care ar putea conduce la o întârziere, CMR informează medicul prestator, înainte de sfârșitul primei luni de la data primirii declarației și a documentelor anexate la aceasta, cu privire la motivele întârzierii, precum și la timpul necesar pentru a ajunge la o decizie. Dificultățile se soluționează în termen de o lună de la notificare și decizia se finalizează în termen de două luni de la rezolvarea dificultății.

(4) În cazul unei diferențe importante între calificările profesionale ale medicului prestator și formarea impusă în România pentru prestarea serviciilor medicale în cauză, în măsura în care această diferență este de natură să afecteze în mod negativ sănătatea sau siguranța publică și nu poate fi compensată de experiența profesională a medicului prestator de servicii ori de cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite prin învățarea pe tot parcursul vieții, validată în mod formal în acest scop de un organism relevant, CMR oferă medicului prestator de servicii respectiv posibilitatea de a demonstra, printr-o probă de aptitudini, astfel cum este menționat la alin. (3) lit. b), că a dobândit cunoștințele, abilitățile și competențele care îi lipseau.

(5) CMR decide, în urma susținerii probei de aptitudini, cu privire la posibilitatea de furnizare a serviciului de către medicul prestator.

(6) Prestarea serviciilor trebuie să fie posibilă în termen de o lună de la data deciziei adoptate în conformitate cu prevederile alin. (5).

(7) În lipsa unei reacții din partea CMR, în termenele stabilite la alin. (3) și (4), serviciile în cauză pot fi prestate.

Mergi la:
Art 393 Autorizarea exercitării profesiei de medic
Art 394 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Art 395 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Art 396 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Art 397 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Art 398 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 399 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 400 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 401 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 402 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 403 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 404 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 405 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 406 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 407 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 408 Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii medicale
Art 409 Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii medicale
Art 410 Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii medicale
Art 411 Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii medicale
Art 412 Dispoziții generale
Art 413 Dispoziții generale

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...