Art 402 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții privind exercitarea profesiei de medic pe teritoriul României de către medicii cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene - Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale -
Art. 402. -

(1) Solicitările medicilor cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene stabiliți în unul dintre aceste state, privind prestarea temporară ori ocazională de servicii medicale în România, se soluționează de către CMR.

(2) În cazul în care, în vederea prestării temporare de servicii medicale, solicitantul se află la prima deplasare în România sau în cazul în care în situația acestuia intervin schimbări materiale atestate de documente, acesta va înainta CMR:

a) o declarație prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecție personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în statul membru de stabilire;

b) copia documentului de cetățenie;

c) o declarație privind cunoașterea limbii române, necesară pentru practicarea profesiei în România;

d) o dovadă prin care autoritățile competente ale statului membru de stabilire atestă că titularul nu a suferit suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări penale;

e) diplomele, certificatele sau alte titluri de medic prevăzute de lege ori de normele UE pentru prestarea activităților în cauză;

f) traducerea legalizată în limba română a documentelor prevăzute la lit. c), d) și e). Modificări (1)

(3) Declarația prevăzută la alin. (2) lit. a) poate fi înaintată prin toate mijloacele și se reînnoiește o dată pe an, dacă prestatorul intenționează să furnizeze, de manieră temporară sau ocazională, în cursul anului respectiv, servicii medicale în România.

Mergi la:
Art 392 Autorizarea exercitării profesiei de medic
Art 393 Autorizarea exercitării profesiei de medic
Art 394 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Art 395 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Art 396 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Art 397 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Art 398 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 399 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 400 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 401 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 402 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 403 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 404 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 405 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 406 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 407 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 408 Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii medicale
Art 409 Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii medicale
Art 410 Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii medicale
Art 411 Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii medicale
Art 412 Dispoziții generale

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...