Art 397 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții privind exercitarea profesiei de medic pe teritoriul României de către medicii cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene - Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire -
Art. 397. -

(1) Atunci când autoritățile competente române au cunoștință de fapte grave și precise care pot avea repercusiuni asupra începerii activității profesionale sau asupra exercitării profesiei de medic în România, comise de medicii cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE ori ai Confederației Elvețiene, anterior stabilirii în România și în afara teritoriului său, acestea informează statul membru de origine sau de proveniență al celor în cauză.

(2) Autoritățile competente române comunică statului membru gazdă informațiile solicitate cu privire la sancțiunile disciplinare de natură profesională sau administrativă, precum și cu privire la sancțiunile penale interesând exercițiul profesiei de medic, aplicate medicilor pe durata exercitării profesiei în România.

(3) Autoritățile competente române analizează informațiile transmise de statul membru gazdă cu privire la faptele grave și precise comise de medicii cetățeni români sau care provin din România, anterior stabilirii în statul membru gazdă și în afara teritoriului, ori fapte care pot avea repercusiuni asupra începerii activității profesionale sau asupra exercitării profesiei de medic în acel stat.

(4) Autoritățile competente române decid asupra naturii și amplorii investigațiilor pe care le întreprind în situațiile pentru care au fost sesizate și comunică statului membru gazdă consecințele care rezultă cu privire la atestatele și documentele pe care le-au emis în cazurile respective.

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 387 Dispoziții generale
Art 388 Nedemnități și incompatibilități
Art 389 Nedemnități și incompatibilități
Art 390 Autorizarea exercitării profesiei de medic
Art 391 Autorizarea exercitării profesiei de medic
Art 392 Autorizarea exercitării profesiei de medic
Art 393 Autorizarea exercitării profesiei de medic
Art 394 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Art 395 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Art 396 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Art 397 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Art 398 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 399 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 400 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 401 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 402 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 403 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 404 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 405 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 406 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Art 407 Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
;
se încarcă...