Art 385 Dispoziții generale | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea profesiei de medic - Dispoziții generale -
Art. 385. -
Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Profesia de medic se exercită pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la art. 376 care îndeplinesc următoarele condiții:

a) dețin un titlu oficial de calificare în medicină;

b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de prezenta lege;

c) sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;

d) sunt membri ai CMR; Derogări (1), Jurisprudență

e) prin excepție de la lit. d), în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii, medicii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. b), d) sau f) trebuie să înștiințeze Ministerul Sănătății cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medicale pe teritoriul României și să fie înregistrați pe această perioadă la CMR.

(2) Medicii cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți pe teritoriul României, precum și medicii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. c) și e) exercită profesia de medic cu aceleași drepturi și obligații ca și medicii cetățeni români membri ai CMR.

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 375 Finanțarea unor cheltuieli de sănătate
Art 376 Dispoziții generale
Art 377 Dispoziții generale
Art 378 Dispoziții generale
Art 379 Dispoziții generale
Art 380 Dispoziții generale
Art 381 Dispoziții generale
Art 382 Dispoziții generale
Art 383 Dispoziții generale
Art 384 Dispoziții generale
Art 385 Dispoziții generale
Art 386 Dispoziții generale
Art 387 Dispoziții generale
Art 388 Nedemnități și incompatibilități
Art 389 Nedemnități și incompatibilități
Art 390 Autorizarea exercitării profesiei de medic
Art 391 Autorizarea exercitării profesiei de medic
Art 392 Autorizarea exercitării profesiei de medic
Art 393 Autorizarea exercitării profesiei de medic
Art 394 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Art 395 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Reviste:
Responsabilități penale în cazul practicării fără drept a profesiei de medic
;
se încarcă...