Art 384 Dispoziții generale | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea profesiei de medic - Dispoziții generale -
Art. 384. -
Jurisprudență

(1) La primirea în rândurile CMR, medicul va depune jurământul lui Hipocrate în formularea modernă adoptată de Asociația Medicală Mondială în cadrul Declarației de la Geneva din anul 1975: Reviste (1)

"

Odată admis printre membrii profesiunii de medic:

Mă angajez solemn să-mi consacru viața în slujba umanității;

Voi păstra profesorilor mei respectul și recunoștința care le sunt datorate;

Voi exercita profesiunea cu conștiință și demnitate;

Sănătatea pacienților va fi pentru mine obligația sacră;

Voi păstra secretele încredințate de pacienți, chiar și după decesul acestora;

Voi menține, prin toate mijloacele, onoarea și nobila tradiție a profesiunii de medic;

Colegii mei vor fi frații mei;

Nu voi îngădui să se interpună între datoria mea și pacient considerații de naționalitate, rasă, religie, partid sau stare socială;

Voi păstra respectul deplin pentru viața umană de la începuturile sale chiar sub amenințare și nu voi utiliza cunoștințele mele medicale contrar legilor umanității.

Fac acest jurământ în mod solemn, liber, pe onoare!"

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și:

a) medicilor cetățeni români stabiliți în străinătate și care doresc să exercite profesia în România;

b) medicilor cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în România;

c) medicilor cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state și care solicită intrarea în profesie în România;

d) medicilor care întrunesc condițiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. c) și e). Modificări (1)

(3) Medicii prevăzuți la alin. (2) lit. b) și c) pot depune jurământul în limba română sau în una dintre limbile de circulație din UE.

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 374 Finanțarea unor cheltuieli de sănătate
Art 375 Finanțarea unor cheltuieli de sănătate
Art 376 Dispoziții generale
Art 377 Dispoziții generale
Art 378 Dispoziții generale
Art 379 Dispoziții generale
Art 380 Dispoziții generale
Art 381 Dispoziții generale
Art 382 Dispoziții generale
Art 383 Dispoziții generale
Art 384 Dispoziții generale
Art 385 Dispoziții generale
Art 386 Dispoziții generale
Art 387 Dispoziții generale
Art 388 Nedemnități și incompatibilități
Art 389 Nedemnități și incompatibilități
Art 390 Autorizarea exercitării profesiei de medic
Art 391 Autorizarea exercitării profesiei de medic
Art 392 Autorizarea exercitării profesiei de medic
Art 393 Autorizarea exercitării profesiei de medic
Art 394 Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Reviste:
Considerații juridice asupra secretului profesional medical, între obligația de păstrare și obligația de divulgare a lui
;
se încarcă...