Art 371 Finanțarea unor cheltuieli de sănătate | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Finanțarea unor cheltuieli de sănătate -
Art. 371. -
Referințe în jurisprudență (2)

(1) Contribuțiile prevăzute la art. 369 alin. (1) lit. a) și b) se virează, la termenul pentru plata accizelor prevăzut în Codul fiscal, în conturi colectoare deschise în structura clasificației bugetare, la Trezoreria Statului. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Contribuțiile prevăzute la art. 369 alin. (1) lit. a) și b) încasate în vamă la momentul înregistrării declarației vamale de import se virează de către autoritatea vamală în ziua lucrătoare următoare celei în care au fost încasate, în conturi colectoare deschise în structura clasificației bugetare, la Trezoreria Statului.

(3) Contribuția prevăzută la art. 369 alin. (1) lit. c) se virează în conturi colectoare deschise în structura clasificației bugetare, la Trezoreria Statului, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea produselor pe piața internă.

(4) Pentru neplata la scadență a contribuțiilor se calculează și se datorează accesorii în condițiile Codului de procedură fiscală.

(5) Contribuțiile prevăzute la art. 369 alin. (1) se administrează de către organele fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

(6) Sumele prevăzute la alin. (1) - (4) se transferă de unitățile Trezoreriei Statului, la datele de 1 și 15 ale fiecărei luni, în conturile de venituri proprii ale Ministerului Sănătății detaliate potrivit clasificației bugetare aplicabile conturilor colectoare prevăzute la alin. (1) - (3).

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:

   Art 361   Relația furnizorilor de servicii medicale cu societățile de asigurări voluntare de sănătate

   Art 362   Dispoziții finale și sancțiuni

   Art 363   Dispoziții finale și sancțiuni

   Art 364   Dispoziții finale și sancțiuni

   Art 365   Dispoziții finale și sancțiuni

   Art 366   Dispoziții finale și sancțiuni

   Art 367   Finanțarea unor cheltuieli de sănătate

   Art 368   Finanțarea unor cheltuieli de sănătate

   Art 369   Finanțarea unor cheltuieli de sănătate

   Art 370   Finanțarea unor cheltuieli de sănătate

   Art 371   Finanțarea unor cheltuieli de sănătate

   Art 372   Finanțarea unor cheltuieli de sănătate

   Art 373   Finanțarea unor cheltuieli de sănătate

   Art 374   Finanțarea unor cheltuieli de sănătate

   Art 375   Finanțarea unor cheltuieli de sănătate

   Art 376   Dispoziții generale

   Art 377   Dispoziții generale

   Art 378   Dispoziții generale

   Art 379   Dispoziții generale

   Art 380   Dispoziții generale

   Art 381   Dispoziții generale
;
se încarcă...