Art 371 Finanțarea unor cheltuieli de sănătate | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Finanțarea unor cheltuieli de sănătate -
Art. 371. -
Jurisprudență

(1) Contribuțiile prevăzute la art. 369 alin. (1) lit. a) și b) se virează, la termenul pentru plata accizelor prevăzut în Codul fiscal, în conturi colectoare deschise în structura clasificației bugetare, la Trezoreria Statului. Jurisprudență

(2) Contribuțiile prevăzute la art. 369 alin. (1) lit. a) și b) încasate în vamă la momentul înregistrării declarației vamale de import se virează de către autoritatea vamală în ziua lucrătoare următoare celei în care au fost încasate, în conturi colectoare deschise în structura clasificației bugetare, la Trezoreria Statului.

(3) Contribuția prevăzută la art. 369 alin. (1) lit. c) se virează în conturi colectoare deschise în structura clasificației bugetare, la Trezoreria Statului, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea produselor pe piața internă.

(4) Pentru neplata la scadență a contribuțiilor se calculează și se datorează accesorii în condițiile Codului de procedură fiscală.

(5) Contribuțiile prevăzute la art. 369 alin. (1) se administrează de către organele fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

(6) Sumele prevăzute la alin. (1) - (4) se transferă de unitățile Trezoreriei Statului, la datele de 1 și 15 ale fiecărei luni, în conturile de venituri proprii ale Ministerului Sănătății detaliate potrivit clasificației bugetare aplicabile conturilor colectoare prevăzute la alin. (1) - (3).

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 361 Relația furnizorilor de servicii medicale cu societățile de asigurări voluntare de sănătate
Art 362 Dispoziții finale și sancțiuni
Art 363 Dispoziții finale și sancțiuni
Art 364 Dispoziții finale și sancțiuni
Art 365 Dispoziții finale și sancțiuni
Art 366 Dispoziții finale și sancțiuni
Art 367 Finanțarea unor cheltuieli de sănătate
Art 368 Finanțarea unor cheltuieli de sănătate
Art 369 Finanțarea unor cheltuieli de sănătate
Art 370 Finanțarea unor cheltuieli de sănătate
Art 371 Finanțarea unor cheltuieli de sănătate
Art 372 Finanțarea unor cheltuieli de sănătate
Art 373 Finanțarea unor cheltuieli de sănătate
Art 374 Finanțarea unor cheltuieli de sănătate
Art 375 Finanțarea unor cheltuieli de sănătate
Art 376 Dispoziții generale
Art 377 Dispoziții generale
Art 378 Dispoziții generale
Art 379 Dispoziții generale
Art 380 Dispoziții generale
Art 381 Dispoziții generale
;
se încarcă...