Art 347 Dispoziții generale | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Asigurările voluntare de sănătate - Dispoziții generale -
Art. 347. -
Jurisprudență

În înțelesul prezentului titlu, termenii și noțiunile folosite au următoarea semnificație:

a) asigurat - persoana care are un contract de asigurare încheiat cu asigurătorul și față de care asigurătorul are obligația ca la producerea riscului asigurat să acorde indemnizația sau suma asigurată conform prevederilor contractului de asigurare voluntară de sănătate;

b) asigurător - persoana juridică ori filiala autorizată în condițiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, să exercite activități de asigurare, să practice clasele de asigurări de sănătate din categoria asigurărilor de viață și/sau generale și care își asumă răspunderea de a acoperi cheltuielile cu serviciile medicale prevăzute în contractul de asigurare voluntară de sănătate, inclusiv coplata stabilită în condițiile legii, precum și sucursala unei societăți de asigurare ori a unei societăți mutuale, dintr-un stat membru al UE sau aparținând SEE, care a primit o autorizație de la autoritatea competentă a statului membru de origine în acest sens;

c) furnizor de servicii medicale - persoana fizică sau juridică autorizată de Ministerul Sănătății să acorde servicii medicale în condițiile legii;

d) listă a furnizorilor agreați - totalitatea furnizorilor aflați în relații contractuale cu asigurători care practică asigurări voluntare de sănătate de tip suplimentar;

e) pachet de servicii medicale de bază - serviciile și produsele destinate prevenirii, diagnosticării, tratamentului, corectării și recuperării diferitelor afecțiuni, la care asigurații au acces în totalitate, parțial sau cu anumite limitări în volum ori în suma acoperită, în temeiul asigurărilor sociale de sănătate, conform prevederilor legale în vigoare;

f) persoane dependente - persoanele fizice aflate în întreținerea asiguratului și cărora li se furnizează servicii medicale dacă acest lucru este stipulat în contractul de asigurare voluntară de sănătate;

g) preț de referință - prețul utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru plata unor servicii și produse din pachetul de servicii medicale de bază;

h) servicii medicale furnizate sub formă de abonament - servicii medicale preplătite pe care furnizorii le oferă în mod direct abonaților și nu prin intermediul asigurătorilor, în afara serviciilor din pachetul de servicii medicale de bază din sistemul de asigurări sociale de sănătate. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 337 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 338 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 339 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 340 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 341 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 342 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 343 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 344 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 345 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 346 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 347 Dispoziții generale
Art 348 Dispoziții generale
Art 349 Dispoziții generale
Art 350 Dispoziții generale
Art 351 Dispoziții generale
Art 352 Dispoziții generale
Art 353 Contractul de asigurare voluntară de sănătate
Art 354 Contractul de asigurare voluntară de sănătate
Art 355 Contractul de asigurare voluntară de sănătate
Art 356 Relația furnizorilor de servicii medicale cu societățile de asigurări voluntare de sănătate
Art 357 Relația furnizorilor de servicii medicale cu societățile de asigurări voluntare de sănătate
;
se încarcă...