Art 338 Cardul național de asigurări sociale de sănătate | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate - Cardul național de asigurări sociale de sănătate -
Art. 338. -
Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Informațiile minime care pot fi accesate de pe cardul național de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:

a) numele, prenumele, precum și codul numeric personal ale asiguratului;

b) codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

c) numărul de identificare al cardului național.

(2) Accesul personalului medical la informațiile înregistrate pe cardul național va fi stabilit prin Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național prevăzut în titlul IX "Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate" al prezentei legi.

(3) În mediul de stocare al cardului național, în partiții diferite de cele în care sunt înscrise datele privind funcționalitatea de card de sănătate, pot fi înscrise certificate digitale, așa cum sunt definite de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, în vederea utilizării în relația cu autorități publice din România, utilizarea cardului în aceste cazuri fiind reglementată prin acte normative elaborate sau inițiate de autoritățile în cauză.

(4) Noile cărți de identitate, eliberate începând cu anul 2014, în mod etapizat, cu elemente de securitate adecvate, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale UE și SEE rezidenți în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 235/2013, vor avea și funcționalitatea de card național. Reviste (1)

(5) În momentul eliberării către un cetățean a unei cărți de identitate prevăzute la alin. (4), cardul național își încetează valabilitatea. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 328 Cardul european de asigurări sociale de sănătate
Art 329 Cardul european de asigurări sociale de sănătate
Art 330 Cardul european de asigurări sociale de sănătate
Art 331 Cardul european de asigurări sociale de sănătate
Art 332 Cardul european de asigurări sociale de sănătate
Art 333 Cardul european de asigurări sociale de sănătate
Art 334 Cardul european de asigurări sociale de sănătate
Art 335 Cardul european de asigurări sociale de sănătate
Art 336 Cardul european de asigurări sociale de sănătate
Art 337 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 338 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 339 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 340 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 341 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 342 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 343 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 344 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 345 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 346 Cardul național de asigurări sociale de sănătate
Art 347 Dispoziții generale
Art 348 Dispoziții generale
Reviste:
Cartea de identitate electronică, emisă de la naștere, va include și datele de pe cardul de sănătate
Jurisprudența Curții Constituționale a Eomâniei relevantă în domeniul dreptului medical
;
se încarcă...