Art 338 Cardul național de asigurări sociale de sănătate | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate - Cardul național de asigurări sociale de sănătate -
Art. 338. -
Referințe în jurisprudență (1)

(1) Informațiile minime care pot fi accesate de pe cardul național de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:

a) numele, prenumele, precum și codul numeric personal ale asiguratului;

b) codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

c) numărul de identificare al cardului național.

(2) Accesul personalului medical la informațiile înregistrate pe cardul național va fi stabilit prin Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național prevăzut în titlul IX "Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate" al prezentei legi.

(3) În mediul de stocare al cardului național, în partiții diferite de cele în care sunt înscrise datele privind funcționalitatea de card de sănătate, pot fi înscrise certificate digitale, așa cum sunt definite de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, în vederea utilizării în relația cu autorități publice din România, utilizarea cardului în aceste cazuri fiind reglementată prin acte normative elaborate sau inițiate de autoritățile în cauză.

(4) Noile cărți de identitate, eliberate începând cu anul 2014, în mod etapizat, cu elemente de securitate adecvate, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale UE și SEE rezidenți în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 235/2013, vor avea și funcționalitatea de card național. Reviste (1)

(5) În momentul eliberării către un cetățean a unei cărți de identitate prevăzute la alin. (4), cardul național își încetează valabilitatea. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:

   Art 328   Cardul european de asigurări sociale de sănătate

   Art 329   Cardul european de asigurări sociale de sănătate

   Art 330   Cardul european de asigurări sociale de sănătate

   Art 331   Cardul european de asigurări sociale de sănătate

   Art 332   Cardul european de asigurări sociale de sănătate

   Art 333   Cardul european de asigurări sociale de sănătate

   Art 334   Cardul european de asigurări sociale de sănătate

   Art 335   Cardul european de asigurări sociale de sănătate

   Art 336   Cardul european de asigurări sociale de sănătate

   Art 337   Cardul național de asigurări sociale de sănătate

   Art 338   Cardul național de asigurări sociale de sănătate

   Art 339   Cardul național de asigurări sociale de sănătate

   Art 340   Cardul național de asigurări sociale de sănătate

   Art 341   Cardul național de asigurări sociale de sănătate

   Art 342   Cardul național de asigurări sociale de sănătate

   Art 343   Cardul național de asigurări sociale de sănătate

   Art 344   Cardul național de asigurări sociale de sănătate

   Art 345   Cardul național de asigurări sociale de sănătate

   Art 346   Cardul național de asigurări sociale de sănătate

   Art 347   Dispoziții generale

   Art 348   Dispoziții generale
Reviste:
Cartea de identitate electronică, emisă de la naștere, va include și datele de pe cardul de sănătate
;
se încarcă...