Art 316 Contravenții | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderi și sancțiuni - Contravenții -
Art. 316. -

(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 313, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Comentarii expert (1)

(2) Dispozițiile prezentei legi referitoare la obligațiile față de fond se completează cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Termenul de plată a jumătate din minimul amenzii! - Marian Orzață
Potrivit art. 20 pct. 10 din Legea nr. 203/2018, art. 28 alin. (1) din OG nr. 2/2001 a fost modificat, termenul de plată a jumătate din minimul amenzii fiind majorat de la 48 de ore la 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, acesta având în prezent o aplicabilitate generală.
Conform expunerii de motive a proiectului de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, termenul de plată de 48 de ore a fost considerat insuficient pentru a identifica rapid sume de bani, astfel că a fost propusă instituirea unei reguli generale (nu doar pentru situațiile în care prin legi speciale se prevede această posibilitate) de plată a jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. Excepții de la această regulă, se precizeză în expunerea de motive, vor putea fi stabilite prin legi speciale numai dacă termenele de plată vor fi mai mari de 15 zile.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 306 Controlul furnizării serviciilor
Art 307 Arbitrajul
Art 308 Arbitrajul
Art 309 Arbitrajul
Art 310 Răspunderi și sancțiuni
Art 311 Sancțiuni
Art 312 Contravenții
Art 313 Contravenții
Art 314 Contravenții
Art 315 Contravenții
Art 316 Contravenții
Art 317 Dispoziții finale
Art 318 Dispoziții finale
Art 319 Dispoziții finale
Art 320 Dispoziții finale
Art 321 Dispoziții finale
Art 322 Dispoziții finale
Art 323 Dispoziții finale
Art 324 Dispoziții finale
Art 325 Dispoziții generale
Art 326 Dispoziții generale
;
se încarcă...