Art 249 Asigurarea calității | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Servicii medicale suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate - Asigurarea calității -
Art. 249. -
Referințe (2)

(1) Evaluarea calității serviciilor de sănătate în vederea acreditării unităților sanitare revine Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

(2) Evaluarea și acreditarea unităților sanitare se face în baza standardelor, procedurilor și metodologiei elaborate de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate. Modificări (1), Puneri în aplicare (5)

(3) CNAS încheie contracte numai cu unitățile sanitare acreditate care respectă următoarele condiții: Modificări (4), Derogări (5), Reviste (1)

a) dispun de un sistem informațional și informatic a cărui utilizare permite evidența, raportarea, decontarea și controlul serviciilor medicale efectuate, conform cerințelor CNAS;

b) utilizează pentru tratamentul afecțiunilor numai medicamente din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;

c) utilizează materiale sanitare și dispozitive medicale autorizate, conform legii. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 239 Servicii medicale curative
Art 240 Servicii medicale curative
Art 241 Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și alte mijloace terapeutice
Art 242 Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și alte mijloace terapeutice
Art 243 Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și alte mijloace terapeutice
Art 244 Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și alte mijloace terapeutice
Art 245 Servicii medicale de îngrijiri la domiciliu și alte servicii speciale
Art 246 Servicii medicale de îngrijiri la domiciliu și alte servicii speciale
Art 247 Servicii medicale acordate asiguraților pe teritoriul altor state
Art 248 Servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
Art 249 Asigurarea calității
Art 250 Asigurarea calității
Art 251 Acțiuni comune pentru sănătate
Art 252 Acțiuni comune pentru sănătate
Art 253 Evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare
Art 254 Relațiile caselor de asigurări sociale de sănătate cu furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale și de medicamente
Art 255 Relațiile caselor de asigurări sociale de sănătate cu furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale și de medicamente
Art 256 Relațiile caselor de asigurări sociale de sănătate cu furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale și de medicamente
Art 257 Relațiile caselor de asigurări sociale de sănătate cu furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale și de medicamente
Art 258 Relațiile caselor de asigurări sociale de sănătate cu furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale și de medicamente
Art 259 Relațiile caselor de asigurări sociale de sănătate cu furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale și de medicamente
Reviste:
Măsuri noi pentru acordarea și decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor, materialelor sanitare
;
se încarcă...