Art 230 Drepturile și obligațiile asiguraților | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Asigurații - Drepturile și obligațiile asiguraților -
Art. 230. -
Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Asigurații beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului și până la vindecare, în condițiile stabilite de prezenta lege, de contractul-cadru și normele sale de aplicare. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Asigurații au următoarele drepturi: Jurisprudență

a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și ale contractului-cadru; Jurisprudență

b) să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate;

c) să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia; Modificări (1)

d) să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;

e) să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare și investigațiile paraclinice la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personală, în condițiile impuse de contractul-cadru; Reviste (1)

f) să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;

g) să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

h) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate; Jurisprudență

i) să beneficieze de servicii medicale de urgență; Jurisprudență

j) să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;

k) să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;

l) să beneficieze de dispozitive medicale; Modificări (1)

m) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

n) să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;

o) să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale; Jurisprudență

p) să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.

(3) Asigurații prevăzuți în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de asistență medicală gratuită, respectiv servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, suportate din fond, în condițiile contractului-cadru și din bugetele ministerelor și instituțiilor respective, în condițiile plății contribuției de asigurări sociale de sănătate. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Personalitățile internaționale cu statut de demnitar primesc asistență medicală de specialitate în unități sanitare nominalizate prin ordin al ministrului sănătății.

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 220 Dispoziții generale
Art 221 Dispoziții generale
Art 222 Persoanele asigurate
Art 223 Persoanele asigurate
Art 224 Persoanele asigurate
Art 225 Persoanele asigurate
Art 226 Persoanele asigurate
Art 227 Persoanele asigurate
Art 228 Persoanele asigurate
Art 229 Drepturile și obligațiile asiguraților
Art 230 Drepturile și obligațiile asiguraților
Art 231 Drepturile și obligațiile asiguraților
Art 232 Drepturile și obligațiile asiguraților
Art 233 Drepturile și obligațiile asiguraților
Art 234 Drepturile și obligațiile asiguraților
Art 235 Servicii medicale profilactice
Art 236 Servicii medicale curative
Art 237 Servicii medicale curative
Art 238 Servicii medicale curative
Art 239 Servicii medicale curative
Art 240 Servicii medicale curative
Reviste:
Prietenii Fiscalității nr. 18/2019
Legislația privind sănătatea: retrospectivă 2019 (II)
Sesiune de asistență din 20 iunie 2018 - Completarea Declarației Unice pentru veniturile din activități independente realizate în anul 2017 și/sau estimate pentru anul 2018
Restituirea cheltuielilor cu asistența medicală acordată
Ministerul Sănătății vrea coplată la unele servicii medicale
;
se încarcă...