Art 219 Dispoziții generale | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Asigurările sociale de sănătate - Dispoziții generale -
Art. 219. -
Referințe în jurisprudență (19)

(1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asigurați. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt:

a) protejarea asiguraților față de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident;

b) asigurarea protecției asiguraților în mod universal, echitabil și nediscriminatoriu, în condițiile utilizării eficiente a Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Reviste (1)

(3) Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii și funcționează ca un sistem unitar, iar obiectivele menționate la alin. (2) se realizează pe baza următoarelor principii: Referințe în jurisprudență (21)

a) alegerea liberă de către asigurați a casei de asigurări; Referințe în jurisprudență (3)

b) solidaritate și subsidiaritate în constituirea și utilizarea fondurilor; Referințe în jurisprudență (4)

c) alegerea liberă de către asigurați a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale, în condițiile prezentei legi și ale contractului-cadru; Modificări (1)

d) descentralizarea și autonomia în conducere și administrare; Referințe în jurisprudență (2)

e) participarea obligatorie la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate; Referințe în jurisprudență (8)

f) participarea persoanelor asigurate, a statului și a angajatorilor la managementul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

g) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil și nediscriminatoriu, oricărui asigurat; Reviste (2)

h) transparența activității sistemului de asigurări sociale de sănătate;

i) libera concurență între furnizorii care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate.

(4) Pot funcționa și alte forme de asigurare a sănătății în diferite situații speciale. Aceste asigurări nu sunt obligatorii și pot fi oferite voluntar de organismele de asigurare autorizate conform legii.

(5) Asigurarea voluntară complementară sau suplimentară de sănătate poate acoperi riscurile individuale în situații speciale și/sau pe lângă serviciile acoperite de asigurările sociale de sănătate.

(6) Asigurarea voluntară de sănătate nu exclude obligația de a plăti contribuția pentru asigurarea socială de sănătate. Referințe în jurisprudență (4)

(7) Ministerul Sănătății, ca autoritate națională în domeniul sănătății, exercită controlul asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate, din punctul de vedere al aplicării politicilor și programelor în domeniul sanitar aprobate de Guvernul României, și realizează coordonarea funcționării eficiente a sistemului de asigurări sociale de sănătate organizat prin CNAS. Referințe în jurisprudență (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:

   Art 209   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 210   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 211   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 212   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 213   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 214   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 215   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 216   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 217   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 218   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 219   Dispoziții generale

   Art 220   Dispoziții generale

   Art 221   Dispoziții generale

   Art 222   Persoanele asigurate

   Art 223   Persoanele asigurate

   Art 224   Persoanele asigurate

   Art 225   Persoanele asigurate

   Art 226   Persoanele asigurate

   Art 227   Persoanele asigurate

   Art 228   Persoanele asigurate

   Art 229   Drepturile și obligațiile asiguraților
Reviste:
Raporturile juridice care susțin accesul la medicamente inovative în sistemul de asigurări sociale de sănătate
Ce a statuat instanța supremă despre cheltuielile de spitalizare și tratament medical?
Accident auto cu vătămări corporale: cine suportă cheltuielile medicale?
;
se încarcă...