Art 184 Conducerea spitalelor | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Spitalele - Conducerea spitalelor -
Art. 184. -
Jurisprudență

(1) Contractul de management și, respectiv, contractul de administrare încetează în următoarele situații: Jurisprudență

a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; Jurisprudență

b) la revocarea din funcție a managerului, în cazul nerealizării indicatorilor de performanță ai managementului spitalului public, prevăzuți în ordinul ministrului sănătății, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia, și/sau în situația existenței unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor managerului; Modificări (1), Jurisprudență

c) la revocarea din funcție a persoanelor care ocupă funcții specifice comitetului director în cazul nerealizării indicatorilor specifici de performanță prevăzuți în contractul de administrare, timp de minimum un an, din motive imputabile acestora, și/sau în situația existenței unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor acestora; Modificări (1)

d) prin acordul de voință al părților semnatare;

e) la apariția unei situații de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;

f) în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese; Modificări (1)

g) la decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a managerului;

h) în cazul insolvenței, falimentului persoanei juridice, manager al spitalului; Modificări (1)

i) la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege; Jurisprudență

j) în cazul în care se constată abateri de la legislația în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienților sau a salariaților; Jurisprudență

k) în cazul neacceptării de către oricare dintre membrii comitetului director a oricărei forme de control efectuate de instituțiile abilitate în condițiile legii;

l) în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituțiile abilitate în condițiile legii;

m) în cazul în care se constată abateri de la legislația în vigoare constatate de organele de control și instituțiile abilitate în condițiile legii; Modificări (1), Jurisprudență

n) nerespectarea măsurilor dispuse de ministrul sănătății în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice sau, după caz, a măsurilor dispuse de ministrul/conducătorul instituției pentru spitalele din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie;

o) dacă se constată că managerul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru exercitarea funcției de manager; Jurisprudență

p) în cazul existenței a 3 luni consecutive de plăți restante, a căror vechime este mai mare decât termenul scadent de plată, respectiv a arieratelor, în situația în care la data semnării contractului de management unitatea sanitară nu înregistrează arierate; Jurisprudență

q) în cazul nerespectării graficului de eșalonare a plăților arieratelor, asumat la semnarea contractului de management, în situația în care la data semnării contractului de management unitatea sanitară înregistrează arierate.

(2) Pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, contractul de management încetează în condițiile legii la propunerea consiliului de administrație, în cazul în care acesta constată existența uneia dintre situațiile prevăzute la alin. (1). Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 174 Organizarea și funcționarea spitalelor
Art 175 Organizarea și funcționarea spitalelor
Art 176 Conducerea spitalelor
Art 177 Conducerea spitalelor
Art 178 Conducerea spitalelor
Art 179 Conducerea spitalelor
Art 180 Conducerea spitalelor
Art 181 Conducerea spitalelor
Art 182 Conducerea spitalelor
Art 183 Conducerea spitalelor
Art 184 Conducerea spitalelor
Art 185 Conducerea spitalelor
Art 186 Conducerea spitalelor
Art 187 Conducerea spitalelor
Art 188 Conducerea spitalelor
Art 189 Conducerea spitalelor
Art 190 Finanțarea spitalelor
Art 191 Finanțarea spitalelor
Art 192 Finanțarea spitalelor
Art 193 Finanțarea spitalelor
Art 194 Finanțarea spitalelor
;
se încarcă...