Art 180 Conducerea spitalelor | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Spitalele - Conducerea spitalelor -
Art. 180. -
Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice managerul are, în principal, următoarele atribuții: Jurisprudență, Reviste (1)

a) stabilește și aprobă numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de normativul de personal în vigoare; Jurisprudență

b) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție personalul spitalului; Jurisprudență

c) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal; Jurisprudență

d) propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătății, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau, după caz, de către autoritățile administrației publice locale, în condițiile prevăzute la art. 172; Jurisprudență

e) numește și revocă, în condițiile legii, membrii comitetului director. Jurisprudență

(2) Managerul negociază și încheie contractele de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, precum și cu direcția de sănătate publică sau, după caz, cu instituții publice din subordinea Ministerului Sănătății, pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică și pentru asigurarea cheltuielilor prevăzute la art. 193.

(3) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează la nivelul spitalului, iar repartizarea personalului pe locuri de muncă este de competența managerului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 170 Organizarea și funcționarea spitalelor
Art 171 Organizarea și funcționarea spitalelor
Art 172 Organizarea și funcționarea spitalelor
Art 173 Organizarea și funcționarea spitalelor
Art 174 Organizarea și funcționarea spitalelor
Art 175 Organizarea și funcționarea spitalelor
Art 176 Conducerea spitalelor
Art 177 Conducerea spitalelor
Art 178 Conducerea spitalelor
Art 179 Conducerea spitalelor
Art 180 Conducerea spitalelor
Art 181 Conducerea spitalelor
Art 182 Conducerea spitalelor
Art 183 Conducerea spitalelor
Art 184 Conducerea spitalelor
Art 185 Conducerea spitalelor
Art 186 Conducerea spitalelor
Art 187 Conducerea spitalelor
Art 188 Conducerea spitalelor
Art 189 Conducerea spitalelor
Art 190 Finanțarea spitalelor
Reviste:
Formularul feedback, de satisfacție a pacientului, obligatoriu la externarea din spital
Practica ÎCCJ privind compatibilitatea funcției de decan cu funcția de manager de spital
;
se încarcă...