Art 135 Dispoziții generale | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Asistența medicală ambulatorie de specialitate - Dispoziții generale -
Art. 135. -

(1) Asistența medicală ambulatorie de specialitate se asigură de către medicii de specialitate împreună cu alt personal specializat și autorizat în condițiile legii și se acordă prin următoarele structuri medicale:

a) cabinete medicale de specialitate organizate conform legislației în vigoare privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale;

b) unități medicale ambulatorii de specialitate, organizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care funcționează independent sau integrat în structura spitalelor;

c) cabinete medicale ambulatorii de specialitate din structura spitalului care nu fac parte din ambulatoriul de specialitate/integrat al spitalului;

d) furnizori autorizați pentru îngrijiri de specialitate la domiciliu;

e) unități medicale ambulatorii ale universităților de medicină și farmacie acreditate și ale universităților care au în structură facultăți de medicină și farmacie acreditate.

(2) În unitățile medicale ambulatorii de specialitate prevăzute la alin. (1) lit. b) se pot include:

a) laboratoare sau centre de radiologie și imagistică medicală, analize medicale, explorări funcționale, organizate în condițiile legii;

b) centre de diagnostic și tratament, centre medicale și centre de sănătate multifuncționale, organizate potrivit legii;

c) ambulatorii de specialitate ale spitalelor potrivit legii;

d) ambulatorii integrate ale spitalelor;

e) policlinici balneare;

f) policlinici cu plată.

(3) Servicii medicale de specialitate se acordă și prin:

a) dispensare TBC;

b) laboratoare/centre de sănătate mintală;

c) staționare de zi cu profil de psihiatrie;

d) cabinete de medicină dentară;

e) cabinete și unități medicale mobile organizate conform normelor de aplicare a prezentului titlu, aprobate prin ordin al ministrului sănătății. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 125 Asistența de urgență în caz de accidente colective, calamități și dezastre în faza prespitalicească
Art 126 Asistența de urgență în caz de accidente colective, calamități și dezastre în faza prespitalicească
Art 127 Asistența de urgență în caz de accidente colective, calamități și dezastre în faza prespitalicească
Art 128 Asistența de urgență în caz de accidente colective, calamități și dezastre în faza prespitalicească
Art 129 Dispoziții finale
Art 130 Dispoziții finale
Art 131 Dispoziții finale
Art 132 Dispoziții finale
Art 133 Dispoziții generale
Art 134 Dispoziții generale
Art 135 Dispoziții generale
Art 136 Derularea și coordonarea activităților din ambulatoriile de specialitate
Art 137 Derularea și coordonarea activităților din ambulatoriile de specialitate
Art 138 Derularea și coordonarea activităților din ambulatoriile de specialitate
Art 139 Finanțarea activității furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile de specialitate, laboratoare și centre medicale multifuncționale
Art 140 Finanțarea activității furnizorilor de servicii medicale de specialitate din ambulatoriile de specialitate, laboratoare și centre medicale multifuncționale
Art 141 Dispoziții generale
Art 142 Dispoziții generale
Art 143 Dispoziții generale
Art 144 Donarea și donatorul de organe, țesuturi și celule de origine umană
Art 145 Donarea și donatorul de organe, țesuturi și celule de origine umană
;
se încarcă...