Marea Adunare Națională - MAN

Decretul 33/1952 privitor la cetățenia Republicii Populare Române

Modificări (1), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 ianuarie 1952 până la 15 ianuarie 1972, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 24/1971.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Prezidiul Marei Adunări Naționale a Republicii Populare Române d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Sunt cetățeni ai Republicii Populare Române:

a) Persoanele care au dobândit în mod legal și nu au pierdut cetățenia română;

b) Persoanele care n’au îndeplinit formele cerute de legile anterioare spre a-și stabili calitatea de cetățean român la care aveau dreptul potrivit acelor legi sau care nu pot dovedi îndeplinirea acestor forme, și care întrunesc următoarele condițiuni:

- domiciliază pe teritoriul Republicii Populare Române la data publicării prezentului Decret;

- n'au altă cetățenie;

- n’au dobândit dela 26 Septembrie 1920 o altă cetățenie;

c) Persoanele repatriate și care se repatriază în Republica Populară Română.

Art. 2. -

Cetățenia Republicii Populare Române se dobândește prin naștere, dacă ambii părinți sunt cetățeni ai Republicii Populare Române.

Dacă numai, unul din părinți este cetățean al Republicii Populare Române la data nașterii copilului, cetățenia acestuia se determină după cum urmează:

a) Dacă ambii sau unul dintre părinți locuesc, la data nașterii copilului, pe teritoriul Republicii Populare Române, copilul este cetățean al Republicii Populare Române;

b) Dacă ambii părinți locuesc la data nașterii copilului în afara teritoriului Republicii Populare Române, cetățenia copilului se determină prin acordul dintre părinți. Doctrină (1)

Art. 3. -

Cetățenilor străini și persoanelor fără cetățenie, indiferent de sex, naționalitate, rasă, religie sau grad de cultură, li se poate acorda, la cerere, cetățenia Republicii Populare Române, de către Prezidiul Marei Adunări Naționale.

Art. 4. -

Cetățenia Republicii Populare Române nu se dobândește și nici nu se pierde prin căsătorie sau adopțiune.

Art. 5. - Jurisprudență

Prin schimbarea cetățeniei părinților, în urma cărui fapt amândoi devin cetățeni ai Republicii Populare Române sau ambii renunță la cetățenia Republicii Populare Române, se schimbă corespunzător cetățenia copiilor, care nu au atins încă vârsta de 14 ani. Schimbarea cetățeniei copiilor dela 14 ani până la 18 ani poate avea loc numai cu consimțământul lor.

În alte cazuri schimbarea cetățeniei copiilor, care nu au împlinit 18 ani, poate avea loc numai potrivit normelor generale din prezentul Decret.

Art. 6. -

Renunțarea la cetățenia Republicii Populare Române nu se poate face decât cu aprobarea Prezidiului Marei Adunări Naționale.

Art. 7. - Jurisprudență

Cetățenia Republicii Populare Române poate fi retrasă prin Decret al Prezidiului Marei Adunări Naționale.

Art. 8. -

Persoanele care locuesc pe teritoriul Republicii Populare Române și care nu sunt cetățeni ai Republicii Populare Române, potrivit prezentului Decret și nici cetățeni ai altui Stat, sunt persoane fără cetățenie.

Art. 9. - Jurisprudență

Modul de aplicare al prezentului Decret se va stabili prin regulament, aprobat de Consiliul de Miniștri.

Art. 10. -

Legile și Decretele în vigoare, privitoare la cetățenia Republicii Populare Române, se abrogă.

C. I. PARHON
MARIN FLOREA IONESCU

București, 22 Ianuarie 1952.

Nr. 33

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...