Marea Adunare Națională - MAN

Decretul nr. 387/1952 privitor la urmarirea unor datorii pe cale notariala

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 octombrie 1952 până la 15 noiembrie 1995, fiind înlocuit prin Decret 387/1952(r1);
Formă aplicabilă de la 13 octombrie 1952 până la 06 iulie 1959, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Buletinul Oficial nr. 18 din 07 iulie 1959

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Urmarirea silita a datoriilor provenite din neplata:

a) chiriilor pentru locuinte sau pentru suprafetele locative cu alta destinatie decit locuinte;

b) taxele pentru apa, energie electrica, gaze naturale si salubritate, cit si a sumelor reprezentind celelalte obligatiuni locative, cu exceptia sumelor ce reprezinta cheltuielile pe care chiriasii le pot face, dupa lege, in contul proprietarilor;

c) sumele care reprezinta costul reparatiilor produse de locatari din vina acestora, daca nu depasesc 200 lei, se va putea face potrivit dispozitiilor prezentului Decret.

Art. 2. -

Urmarirea silita potrivit dispozitiilor prezentului Decret se va putea face numai daca a trecut un an de la data cind a expirat termenul de plata a datoriei sau daca asupra acestor datorii nu exista litigiu judecatoresc.

Urmarirea datoriilor mai vechi de un an de la data cind a expirat termenul de plata se poate face numai potrivit prevederilor Codului de procedura civila.

Art. 3. -

Urmarirea silita a datoriilor aratate in Art. 1 se va face pe baza titlului executor eliberat de Notariatul de Stat din raionul in care este situata cladirea la care se refera datoria.

Art. 4. -

Inainte de a cere eliberarea titlului executor, datornicul va fi somat in scris sa achite sumele datorate aratate in Art. 1, in termen de 10 zile de la data comunicarii somatiunii, cu mentiunea ca daca nici in acest termen datoriile nu vor fi achitate, se va cere Notariatului de Stat eliberarea titlului executor pentru aceste sume si ca pe baza acestui titlu se va proceda la executare silita.

Art. 5. -

Daca in termenul de 10 zile aratat in Art. 4, datornicul nu achita suma datorata, creditorul se va putea adresa Notariatului de Stat din raionul in care este situata cladirea la care se refera datoria, pentru obtinerea titlului executor in vederea executarii silite.

Art. 6. -

In cererea pentru obtinerea titlului executor se va arata:

a) numele, prenumele si adresa creditorului;

b) numele, prenumele, ocupatia, locul de munca si domiciliul datornicului;

c) suma de plata, inclusiv majorarile legale si pentru ce anume este ea datorata, perioada de timp pentru care este datorata si termenele legale in care trebuia achitata;

d) dispozitii legale pe baza carora s-a facut calculul sumelor din care rezulta datoria, cit si dispozitiunile legale care prevad termenele de plata;

e) data comunicarii somatiunii prevazute in Art. 4.

Art. 7. -

Cererea va fi insotita de:

a) extrasul de cont al datornicului sau orice inscris doveditor al datoriei ce se urmareste;

b) copia somatiunii prevazute in Art. 4 certificata de creditor si dovada comunicarii ei catre datornic.

Art. 8. -

Notarul de stat, la primirea cererii, verifica daca sint indeplinite conditiile aratate in Art. 6 si 7. In cazul cind vreuna din aceste conditii nu a fost respectata, el pune in vedere creditorului sa-si completeze cererea, dindu-i pentru aceasta un termen de 5 zile.

In cazul cind in termenul acordat nu se fac completarile cerute, notarul respinge cererea.

El va respinge deasemenea cererea daca ea a fost introdusa dupa expirarea unui an de la data cind datoria trebuie achitata.

Respingerea cererii se va face motivat, comunicindu-se aceasta creditorului.

Art. 9. -

Daca notarul de stat constata ca sumele au fost calculate fara respectarea dispozitiilor legale, el comunica aceasta creditorului, cu mentiunea ca daca socoteste totusi calculul just, are deschisa calea unei actiuni in justitie.

Daca notarul de stat constata ca termenele de plata a datoriei nu au expirat inca, el comunica aceasta creditorului, cu mentiunea ca procedura de urmarire silita trebuie reluata de la inceput, la expirarea acelor termene.

Art. 10. -

Dupa primirea cererii cu inscrisurile aratate in Art. 7 sau dupa completarea ei potrivit Art. 8, notarul de stat elibereaza, in termen de 5 zile, titlul executor.

Titlul executor va cuprinde:

a) data emiterii titlului executor, denumirea biroului de notariat, precum si numele si prenumele notarului de stat care a emis titlul executor;

b) numele, prenumele si adresa creditorului;

c) numele, prenumele, ocupatia, locul de munca si domiciliul datornicului;

d) suma datorata, precum si cheltuielile de taxe si timbru pricinuite de pornirea procedurii de urmarire silita.

Titlul executor se va inscrie pe originalul titlului de creanta sau pe o foaie atasata la acesta, care se sigileaza.

Art. 11. -

Notarul de stat nu are dreptul sa acorde scutiri, aminari sau esalonari de plata.

Art. 12. -

Titlul executor se va pune in executare prin executorul judecatoresc de la instanta judecatoreasca in circumscriptia careia este situata cladirea la care se refera datoria.

Executarea silita a datoriilor prevazute in Art. 1 se poate face si pe cale de poprire asupra salariului, pensiei sau oricaror altor sume datorate cu orice titlu datornicului.

Poprirea este executorie fara a mai fi supusa validarii.

Art. 13. -

Impotriva respingerii cererii de eliberare a titlului executor creditorul se poate adresa cu plingere instantei judecatoresti a locului cladirii la care se refera datoria, in termen de 10 zile de la data comunicarii.

Plingerea se depune la Notariatul de Stat care a respins eliberarea titlului executor.

Art. 14. -

Notarul de stat este obligat sa inainteze dosarul impreuna cu plingerea creditorului instantei judecatoresti.

Daca plingerea a fost depusa direct la instanta aceasta va cere la Notariatul de Stat dosarul cauzei.

Art. 15. -

Datornicul nemultumit de executarea silita pornita pe baza titlului executor eliberat de notarul de stat, are deschisa numai calea unei actiuni, dupa caz, in justitie sau in fata Arbitrajului de Stat.

Pe baza actiunii introdusa de datornic, instanta va putea suspenda executarea.

Art. 16. -

Daca titlul executor eliberat de notarul de stat este desfiintat in totul sau in parte de catre instanta sesizata conform Art. 15 si daca executarea silita a fost efectuata, instanta va dispune restituirea bunurilor datornicului in cazul cind ele au fost numai ridicate, sau a contravalorii acestora daca ele au fost vindute.

Aceste bunuri sau sume vor fi restituite in termen de 10 zile de la data pronuntarii hotaririi.

Art. 17. -

Plingerea aratata in Art. 13 si actiunea aratata in Art. 15 se judeca potrivit dreptului comun.

Debitele prevazute in Art. 1, mai vechi de un an socotit de la data publicarii prezentului Decret, se vor putea urmari potrivit prevederilor acestui Decret, in termen de 6 luni de la data publicarii lui.

Dispozitiile prezentului Decret se intregesc cu prevederile legii de procedura civila.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...