Marea Adunare Națională - MAN

Decretul nr. 92/1950 pentru nationalizarea unor imobile

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (2), Doctrine (2), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 aprilie 1950

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. - Jurisprudență (2), Practică judiciară (28), Doctrină (1)

Pentru intarirea si dezvoltarea sectorului socialist in economia R.P.R;

Pentru asigurarea unei bune gospodariri a fondului de locuinte supuse degradarii din cauza sabotajului marei burghezii si a exploatatorilor care detin un mare numar de imobile; Jurisprudență (1), Practică judiciară (1)

Pentru a lua din mina exploatatorilor un important mijloc de exploatare; Practică judiciară (1)

Se nationalizeaza imobilele prevazute in listele anexe, inregistrate la Cancelaria Consiliului de Ministri sub Nr. 543 din 14 Aprilie 1950, care fac parte integranta din prezentul decret si la a caror alcatuire s-a tinut seama de urmatoarele criterii:

1. Imobilele cladite care apartin fostilor industriasi, fostilor mosieri, fostilor bancheri, fostilor mari comercianti si celorlalte elemente ale marei burghezii. Practică judiciară (11)

2. Imobilele cladite care sint detinute de exploatatorii de locuinte. Practică judiciară (6)

3. Hotelurile cu intreg inventarul lor. Practică judiciară (2)

4. Imobilele in constructie, cladite in scop de exploatare, care au fost abandonate de proprietarii lor, precum si materialele de constructie aferente oriunde s-ar afla depozitate. Practică judiciară (5)

5. Imobilele avariate sau distruse de pe urma cutremurului sau a razboiului, cladite in scop de exploatare si ai caror proprietari nu s-au ingrijit de repararea sau reconstructia lor. Practică judiciară (7)

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (56), Doctrină (1)

Nu intra in prevederile decretului de fata si nu se nationalizeaza imobilele proprietatea muncitorilor, functionarilor, micilor meseriasi, intelectualilor profesionisti si pensionarilor. Doctrină (1)

Art. 3. - Practică judiciară (8)

Imobilele nationalizate trec in proprietatea Statului ca bunuri ale intregului popor, fara nici o despagubire si libere de orice sarcini sau drepturi reale de orice fel.

Art. 4. - Practică judiciară (5)

Prin imobile in sensul prezentului decret se inteleg atit terenul cu constructiunile, cit si instalatiile aferente, cu intreg utilajul existent pentru intretinerea imobilului.

Art. 5. - Practică judiciară (8), Doctrină (1)

Imobilele proprietatea sotului, sotiei sau copiilor minori se considera ca apartinind unui singur proprietar in ce priveste aplicatiunea prezentului decret.

Art. 6. - Practică judiciară (2)

Prin efectul prezentului decret, Statul se substituie in toate drepturile fostilor proprietari.

Locatarii cu orice titlu ai imobilelor nationalizate, inclusiv fostii proprietari care locuiesc in aceste imobile, devin din momentul nationalizarii, chiriasii Statului.

Art. 7. - Practică judiciară (3)

Imobilele nationalizate prin efectul prezentului decret trec in administrarea Comitetului Provizoriu al Sfatului Popular al comunei pe al carei teritoriu se afla.

Art. 8. -

Se pedepsesc cu 5-10 ani munca silnica si cu confiscarea averii, cei care vor vatama, distruge sau instraina, prin orice mijloace, bunuri sau instalatiuni supuse nationalizarii, precum si cei care vor zadarnici sau vor incerca sa zadarniceasca nationalizarea prevazuta de prezentul decret.

Art. 9. -

Infractiunile la prezentul decret se constata, se urmaresc si se judeca potrivit Decretului Nr. 183 din 30 Aprilie 1949, pentru sanctionarea infractiunilor economice.

Art. 10. -

Comitetele Provizorii ale Sfaturilor Populare vor ingriji ca drepturile Statului izvorind din prezentul decret, sa fie inscrise in formele prevazute de lege.

Art. 11. - Modificări (1), Practică judiciară (7)

Cu aplicarea prezentului decret se insarcineaza Comisia de Stat pentru Aplicarea Legii Sfaturilor Populare.

Art. 12. - Practică judiciară (1)

Prezentul decret intra in vigoare pe data publicarii lui.

ANEXA Practică judiciară (68)

LISTA
Imobilelor Nationalizate

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...