ARTICOLUL 7 TITLUL I | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL I -
ARTICOLUL 7
Modificări (1), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (56), Doctrină (4)

1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acțiune sau o omisiune care, în momentul în care a fost săvârșită, nu constituie o infracțiune, potrivit dreptului național sau internațional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea care era aplicabilă în momentul săvârșirii infracțiunii. Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (2)

2. Prezentul articol nu va aduce atingere judecării și pedepsirii unei persoane vinovate de o acțiune sau de o omisiune care, în momentul săvârșirii sale, era considerată infracțiune potrivit principiilor generale de drept recunoscute de națiunile civilizate. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    „În acest context, subliniem că principiul legalității incriminării și pedepsei, consacrat de art. 7 parag. 1 din Convenția europeană asupra drepturilor omului și alibertăților fundamentale, impune, între altele, ca legea să definească în mod clar infracțiunile și pedepsele. Termenul de «lege» înglobează dreptul atât de origine legislativă, cât și jurisprudențială și implică oserie de condiții de natură calitativă, între care cele ale accesibilității și previzibilității. Cum constant astatuat C.E.D.O., semnificația noțiunii de previzibilitate depinde într-o mare măsură de conținutul textului de care este vorba, de domeniul pe care îl acoperă, precum și de numărul și calitatea destinatarilor săi (Dragotoniu și Militaru-Pidhorni c. României, Groppera Radio AG și alții c. Elveției), iar previzibilitatea legii nu se opune ideii ca persoana interesată să fie nevoită să recurgă la obună consiliere pentru aevalua, la un nivel rezonabil, consecințele care ar putea decurge dintr-o anumită acțiune ori inacțiune asa. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Principiul este menționat în acte internaționale: Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice adoptat de ONU în 1966 (art. 15), Convenția europeană adrepturilor omului (art. 7 parag. 1), iar în legislația internă art. 2 C. pen.. și art. 2 alin. (1) C. proc. pen.. [ Mai mult... ] 

Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
    De la regula neretroactivității, art. 7 parag. 2 prevede oexcepție destul de controversată în doctrină: „acțiuni sau omisiuni care, în momentul săvârșirii lor, erau considerate infracțiuni potrivit principiilor generale de drept recunoscute de națiunile civilizate”. Se remarcă identitatea de exprimare cu art. 38 al Statutului CIJ, dar interpretarea textului art. 7 parag. 2 duce la identificarea unor fapte concrete la care acesta face aluzie: el afost introdus cu referire „aluzivă” la crimele de război și crimele împotriva umanității săvârșite de regimul nazist, așadar această excepție s-ar referi doar la faptele comise în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Astăzi, prin dezvoltarea dreptului umanitar, referirea la principiile generale de drept ca fundament al infracțiunilor respective nu mai este de actualitate378. 
    378 A se vedea: P. Rolland, op. cit.,p. 300-301; C. Bîrsan, Convenția..., vol. I, p. 590.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Convenție:
ARTICOLUL 1
ARTICOLUL 2 TITLUL I
ARTICOLUL 3 TITLUL I
ARTICOLUL 4 TITLUL I
ARTICOLUL 5 TITLUL I
ARTICOLUL 6 TITLUL I
ARTICOLUL 7 TITLUL I
ARTICOLUL 8 TITLUL I
ARTICOLUL 9 TITLUL I
ARTICOLUL 10 TITLUL I
ARTICOLUL 11 TITLUL I
ARTICOLUL 12 TITLUL I
ARTICOLUL 13 TITLUL I
ARTICOLUL 14 TITLUL I
ARTICOLUL 15 TITLUL I
ARTICOLUL 16 TITLUL I
ARTICOLUL 17 TITLUL I
Reviste:
Evoluția jurisprudenței europene post Scoppola în materia lex mitior. Reflecții asupra dreptului penal român
Considerații cu privire la proporționalitatea sancțiunilor penale. Limitele controlului Curții Constituționale. Cazul contrabandei în formă agravată
Achitare. Evaziune fiscală. Persoană fizică plătitor de TVA pentru tranzacții cu terenuri și alte imobile
Câteva considerații în legătură cu neconstituționalitatea dispozițiilor art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Noului Cod Penal și a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) și c) din Noul Cod Penal
Previzibilitatea normei de incriminare în Codul penal
Neconstituționalitatea unor norme ale noului Cod penal
Câteva considerații pe marginea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codului de Procedură Penală
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Aprecieri critice și propuneri privind conținutul juridic al infracțiunii de abuz în serviciu
Doctrină:
Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...