ARTICOLUL 60 TITLUL V | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL V -
ARTICOLUL 60
Modificări (1), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

Nici o dispoziție din prezenta convenție nu va fi interpretată ca limitând sau aducând atingere drepturilor omului și libertăților fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor oricărei părți contractante sau oricărei alte convenții la care această parte contractantă este parte. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
ARTICOLUL 50 TITLUL IV
ARTICOLUL 51 TITLUL IV
ARTICOLUL 52 TITLUL IV
ARTICOLUL 53 TITLUL IV
ARTICOLUL 54 TITLUL IV
ARTICOLUL 55 TITLUL IV
ARTICOLUL 56 TITLUL IV
ARTICOLUL 57 TITLUL V
ARTICOLUL 58 TITLUL V
ARTICOLUL 59 TITLUL V
ARTICOLUL 60 TITLUL V
ARTICOLUL 61 TITLUL V
ARTICOLUL 62 TITLUL V
ARTICOLUL 63 TITLUL V
ARTICOLUL 64 TITLUL V
ARTICOLUL 65 TITLUL V
ARTICOLUL 66 TITLUL V
Reviste:
Protecția drepturilor omului și autonomia ordinii juridice a UE - Avizul 2/2013 al CJUE
Unele considerații critice asupra Avizului 2/13 al Curții de Justiție a Uniunii Europene
Casa de asigurări de sănătate, persoană vătămată în procesul penal (II)
Evoluția instituției camerei preliminare de la adoptarea Codului de procedură penală până în prezent. Scurtă prezentare
Dreptul la viață al fătului - recunoscut sau nu de dreptul penal român?
Claritatea și previzibilitatea cauzei justificative speciale prevăzute de dispozițiile art. 226 alin. (4) lit. d) C. pen.
Un punct de vedere cu privire la interpretarea corelată a dispozițiilor art. 53 din Convenția (europeană) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și art. 53 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în contextul aderării Uniunii la această convenție
Doctrină:
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
;
se încarcă...