ARTICOLUL 5 TITLUL I | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL I -
ARTICOLUL 5
Modificări (1), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (33), Doctrină (2)

1. Orice persoană are dreptul la libertate și la siguranță. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepția următoarelor cazuri și potrivit căilor legale: Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

a) dacă este deținut legal pe baza condamnării pronunțate de către un tribunal competent; Jurisprudență, Reviste (1)

b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei dețineri legale pentru nesupunerea la o hotărâre pronunțată, conform legii, de către un tribunal ori în vederea garantării executării unei obligații prevăzute de lege; Jurisprudență

c) dacă a fost arestat sau reținut în vederea aducerii sale în fața autorității judiciare competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârșit o infracțiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârșească o infracțiune sau să fugă după săvârșirea acesteia; Jurisprudență, Reviste (7)

d) dacă este vorba de detenția legală a unui minor, hotărâtă pentru educația sa sub supraveghere sau despre detenția sa legală, în scopul aducerii sale în fața autorității competente; Jurisprudență

e) dacă este vorba despre detenția legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond; Jurisprudență, Reviste (1)

f) dacă este vorba despre arestarea sau detenția legală a unei persoane pentru a o împiedica să pătrundă în mod ilegal pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o procedură de expulzare ori de extrădare. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

2. Orice persoană arestată trebuie să fie informată, în termenul cel mai scurt și într-o limbă pe care o înțelege, asupra motivelor arestării sale și asupra oricărei acuzații aduse împotriva sa. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

3. Orice persoană arestată sau deținută, în condițiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) din prezentul articol, trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuțiilor judiciare și are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanții care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

4. Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau deținere are dreptul să introducă un recurs în fața unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalității deținerii sale și să dispună eliberarea sa dacă deținerea este ilegală. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

5. Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei dețineri în condiții contrare dispozițiilor acestui articol are dreptul la reparații. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
    Articolul 5 parag. 1 cuprinde șase cazuri permise de privare de libertate: detenția după condamnare; arestarea sau detenția decurgând dintr-o ordonanță judiciară sau dintr-o obligație legală, detenția provizorie, detenția unui minor, detenția anumitor bolnavi și persoane defavorizate, detenția străinilor. Toate acestea trebuie să intervină în condiții foarte precise. Controlul exercitat de Curte asupra respectării art. 5 poartă atât asupra legalității adoptării măsurii, cât și aexecutării ei. [ Mai mult... ] 

.....
    Articolul 5 parag. 2-5 cuprinde oserie de garanții aplicabile persoanelor private de libertate. Scopul acestor garanții este acela de apermite apărarea împotriva oricărei atingeri arbitrare aduse libertății persoanei. [ Mai mult... ] 
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Prin noua redactare s-a dat în competența exclusivă ajudecătorului dispunerea arestării preventive, eliminându-se, în acord cu prevederile art. 5 parag. 3 din Convenția europeană adrepturilor omului, controversele cu privire la statutul celui care hotărăște cu privire la această măsură. [ Mai mult... ] 

Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
    Și în cauza Filip, menționată deja, Curtea aconstatat odublă violare aart. 5 parag. 4.Astfel, Curtea areamintit că simplul fapt al încetării unei măsuri de internare provizorie nu îl privează pe cel interesat de dreptul de ainiția controlul asupra legalității acestei măsuri, ținând seama mai ales de gravitatea măsurii de internare într-un stabiliment psihiatric, chiar provizorie. În speță, Curtea aobservat că dreptul la recurs în fața unui tribunal, împotriva internării provizorii dispuse de procuror, este garantat de art. 434 C. proc. pen.. Curtea apreciază, însă, că tribunalul competent arefuzat să controleze dacă măsura fusese dispusă corect și l-a lipsit, prin aceasta, de dreptul său la recurs în sensul art. 5 parag. (4). În plus, Curtea anotat că parchetul aașteptat ridicarea măsurii pentru astatua asupra plângerii reclamantului, creând astfel posibilitatea de anu oexamina pe fond, ci de ao respinge ca lipsită de obiect. De aceea, aexistat oviolare aart. 5 parag. 4 al Convenției. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Obligația comunicării de îndată amotivelor reținerii sau arestării și în cel mai scurt timp aînvinuirii are ca scop cunoașterea de către învinuit sau inculpat amotivelor de drept și de fapt pentru ca ulterior aceste măsuri să poată fi contestate. Persoana trebuie să știe ce ise impută, de ce este arestată, garanția cuprinsă în textele indicate constând în posibilitatea contestării temeiniciei probelor, indiciilor sau bănuielilor care există cu privire la ea. Motivele trebuie aduse la cunoștință într-un limbaj accesibil, simplu și totodată suficient pentru ca ulterior să le poată contesta legalitatea sau temeinicia în fața unei instanțe, potrivit dreptului la un recurs în condițiile art. 5 parag. 4 din Convenția europeană adrepturilor omului. Concretizarea acestor garanții este realizată prin dispozițiile art. 128 din Constituție, care reglementează folosirea limbii materne și ainterpreților în justiție, și dispozițiile art. 7 și art. 8 C. proc. pen.., care cuprind reglementări privind limba în care se desfășoară procesul penal și folosirea limbii oficiale prin interpret. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Convenție:
ARTICOLUL 1
ARTICOLUL 2 TITLUL I
ARTICOLUL 3 TITLUL I
ARTICOLUL 4 TITLUL I
ARTICOLUL 5 TITLUL I
ARTICOLUL 6 TITLUL I
ARTICOLUL 7 TITLUL I
ARTICOLUL 8 TITLUL I
ARTICOLUL 9 TITLUL I
ARTICOLUL 10 TITLUL I
ARTICOLUL 11 TITLUL I
ARTICOLUL 12 TITLUL I
ARTICOLUL 13 TITLUL I
ARTICOLUL 14 TITLUL I
ARTICOLUL 15 TITLUL I
Reviste:
Extrădarea pasivă. Aspecte teoretice și practice
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Cu privire la declarația unilaterală a statului în cauză și efectele ei în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Abaterile disciplinare ale magistraților. Lipsa totală a motivării hotărârilor judecătorești sau a actelor judiciare ale procurorului, în condițiile legii. Motivarea hotărârilor judecătorești - garanție implicită a desfășurării procedurii unui proces echitabil, reglementată de art. 6 par. 1 din Convenție
Prelungirea arestării preventive și egalitatea de tratament
Durata nerezonabilă a procedurii judiciare penale. Despăgubiri. Calitatea procesuală pasivă a Statului Român
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Suspiciunea rezonabilă (I)
Condițiile reținerii și ale arestării preventive în reglementarea noului Cod de procedură penală
Curtea EDO. Cauza Stepanian împotriva României. Condamnarea statului român. Rele tratamente. Neglijența în serviciu
Doctrină:
Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...