ARTICOLUL 46 TITLUL IV | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL IV -
ARTICOLUL 46
Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (6)

1. Fiecare dintre înaltele părți contractante poate, în orice moment, să declare că recunoaște ca obligatorie de drept și fără o convenție specială, jurisdicția Curții privind toate cauzele referitoare la interpretarea și aplicarea prezentei convenții. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

2. Declarațiile mai sus menționate vor putea fi făcute pur și simplu sau sub condiția de reciprocitate din partea mai multor sau a anumitor alte părți contractante sau pentru o durată determinată. Jurisprudență

3. Aceste declarații vor fi înaintate secretarului general al Consiliului Europei care va transmite copii înaltelor părți contractante.

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
ARTICOLUL 36 TITLUL III
ARTICOLUL 37 TITLUL III
ARTICOLUL 38 TITLUL IV
ARTICOLUL 39 TITLUL IV
,^3 )
ARTICOLUL 41^3 ) TITLUL IV
ARTICOLUL 42 TITLUL IV
ARTICOLUL 43^3 ) TITLUL IV
ARTICOLUL 44 TITLUL IV
ARTICOLUL 45 TITLUL IV
ARTICOLUL 46 TITLUL IV
ARTICOLUL 47 TITLUL IV
ARTICOLUL 48 TITLUL IV
ARTICOLUL 49 TITLUL IV
ARTICOLUL 50 TITLUL IV
ARTICOLUL 51 TITLUL IV
ARTICOLUL 52 TITLUL IV
ARTICOLUL 53 TITLUL IV
ARTICOLUL 54 TITLUL IV
ARTICOLUL 55 TITLUL IV
ARTICOLUL 56 TITLUL IV
Reviste:
Cu privire la declarația unilaterală a statului în cauză și efectele ei în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Analiza jurisprudenței în materia revizuirii întemeiate pe art. 322 pct. 9 C. pr. civ.
Sancțiunea excluderii probelor: fructul otrăvit din grădina Curții Europene a Drepturilor Omului?
Accesul liber la justiție în dreptul intern
Noi aspecte ale aplicării articolelor 41 și 46 din Convenție în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Revizuirea hotărârilor în contencios administrativ în lumina jurisprudenței Curții Constituționale a României și a Curții de Justiție a Uniunii Europene
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2017
Controlul de convenționalitate - viziunea CEDO asupra instituției confiscării (speciale, extinse, în lipsa unei soluții de condamnare, de la terți) conform Directivei 2014/42/UE
Dreptul legal al victimei, al publicului larg în materie de informații. Anchetă aprofundată și eficientă
Doctrină:
Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Efectele hotărârilor CEDO și CJUE în dreptul intern, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul Uniunii Europene, ediția 3
;
se încarcă...