ARTICOLUL 43^3 ) TITLUL IV | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL IV -
ARTICOLUL 433)
Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

3) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.

Pentru examinarea fiecărei cauze care este adusă înaintea sa, Curtea se constituie într-o Cameră compusă din nouă judecători. Din aceasta va face parte din oficiu, judecătorul cetățean al statului interesat sau, în lipsă, o persoană aleasă de el pentru a funcționa în calitate de judecător; numele celorlalți judecători sunt trase la sorți, înainte de începerea examinării cauzei, prin grija președintelui. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
ARTICOLUL 33 TITLUL III
ARTICOLUL 34^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 35 TITLUL III
ARTICOLUL 36 TITLUL III
ARTICOLUL 37 TITLUL III
ARTICOLUL 38 TITLUL IV
ARTICOLUL 39 TITLUL IV
,^3 )
ARTICOLUL 41^3 ) TITLUL IV
ARTICOLUL 42 TITLUL IV
ARTICOLUL 43^3 ) TITLUL IV
ARTICOLUL 44 TITLUL IV
ARTICOLUL 45 TITLUL IV
ARTICOLUL 46 TITLUL IV
ARTICOLUL 47 TITLUL IV
ARTICOLUL 48 TITLUL IV
ARTICOLUL 49 TITLUL IV
ARTICOLUL 50 TITLUL IV
ARTICOLUL 51 TITLUL IV
ARTICOLUL 52 TITLUL IV
ARTICOLUL 53 TITLUL IV
Reviste:
Protecția dreptului de proprietate: dezvoltări recente în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Noi aspecte ale aplicării articolelor 41 și 46 din Convenție în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Cu privire la declarația unilaterală a statului în cauză și efectele ei în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
CEDO. Rolul și atribuțiile Marii Camere în procedura de retrimitere privind cauzele care ridică probleme grave de interpretare și aplicare a Convenției. Dreptul/obligația părților de a sesiza Marea Cameră
Doctrină:
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 1
;
se încarcă...