ARTICOLUL 41^3 ) TITLUL IV | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL IV -
ARTICOLUL 413)
Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (5)

Curtea își alege președintele și unul sau doi vicepreședinți pentru o durată de 3 ani. Ei pot fi realeși.

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
ARTICOLUL 31^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 32 TITLUL III
ARTICOLUL 33 TITLUL III
ARTICOLUL 34^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 35 TITLUL III
ARTICOLUL 36 TITLUL III
ARTICOLUL 37 TITLUL III
ARTICOLUL 38 TITLUL IV
ARTICOLUL 39 TITLUL IV
,^3 )
ARTICOLUL 41^3 ) TITLUL IV
ARTICOLUL 42 TITLUL IV
ARTICOLUL 43^3 ) TITLUL IV
ARTICOLUL 44 TITLUL IV
ARTICOLUL 45 TITLUL IV
ARTICOLUL 46 TITLUL IV
ARTICOLUL 47 TITLUL IV
ARTICOLUL 48 TITLUL IV
ARTICOLUL 49 TITLUL IV
ARTICOLUL 50 TITLUL IV
ARTICOLUL 51 TITLUL IV
Reviste:
Analiza jurisprudenței în materia revizuirii întemeiate pe art. 322 pct. 9 C. pr. civ.
încălcarea principiului nediscriminării și a dreptului la viață privată prin refuzul acordării concediului parental militarilor de sex masculin - cauza Hulea c. României
Curtea EDO. Cauza M.C. și A.C. împotriva României. Condamnarea statului român. Rele tratamente. Incitarea la ură sau discriminare. Victimă a discriminării
Curtea EDO. Cauza Stepanian împotriva României. Condamnarea statului român. Rele tratamente. Neglijența în serviciu
Noi aspecte ale aplicării articolelor 41 și 46 din Convenție în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Cu privire la declarația unilaterală a statului în cauză și efectele ei în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Revizuirea hotărârilor în contencios administrativ în lumina jurisprudenței Curții Constituționale a României și a Curții de Justiție a Uniunii Europene
Considerații privind revizuirea hotărârilor penale în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului
Interdicția instituită de art. 3 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, raportat la pedepsele principale aplicabile persoanei fizice și la faza de investigație pentru pregătirea procesului penal
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
Efectele hotărârilor CEDO și CJUE în dreptul intern, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...