ARTICOLUL 4 TITLUL I | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL I -
ARTICOLUL 4
Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

1. Nimeni nu poate fi ținut în sclavie sau în condiții de aservire. Jurisprudență, Reviste (2)

2. Nimeni nu poate fi constrâns să execute o muncă forțată sau obligatorie. Jurisprudență, Reviste (1)

3. Nu se consideră muncă forțată sau obligatorie în sensul prezentului articol: Jurisprudență, Reviste (1)

a) orice muncă impusă în mod normal unei persoane supuse detenției în condițiile prevăzute de art. 5 din prezenta convenție sau în timpul în care se află în libertate condiționată;

b) orice serviciu cu caracter militar sau, în cazul celor care refuză să satisfacă serviciul militar din motive de conștiință, în țările în care acest lucru este recunoscut ca legitim, un alt serviciu în locul serviciului militar obligatoriu; Jurisprudență

c) orice serviciu impus în situații de criză sau de calamități care amenință viața sau bunăstarea comunității;

d) orice muncă sau serviciu care face parte din obligațiile civile normale. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
ARTICOLUL 1
ARTICOLUL 2 TITLUL I
ARTICOLUL 3 TITLUL I
ARTICOLUL 4 TITLUL I
ARTICOLUL 5 TITLUL I
ARTICOLUL 6 TITLUL I
ARTICOLUL 7 TITLUL I
ARTICOLUL 8 TITLUL I
ARTICOLUL 9 TITLUL I
ARTICOLUL 10 TITLUL I
ARTICOLUL 11 TITLUL I
ARTICOLUL 12 TITLUL I
ARTICOLUL 13 TITLUL I
ARTICOLUL 14 TITLUL I
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Amânarea aplicării pedepsei. Condiții
Amânarea aplicării unei pedepse. Necesitatea existenței unui acord pozitiv de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității. Stabilire, aplicare (condamnare), două stagii distincte în cadrul procesului sancționator
Cu privire la declarația unilaterală a statului în cauză și efectele ei în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Viața privată a lucrătorului pe parcursul orelor de program
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
Admitere recurs în interesul legii. Inculpat sau suspect minor care a împlinit vârsta de 16 ani. Renunțarea la urmărirea penală. Obligarea prestării unei munci neremunerate în folosul comunității
Contribuția la întreținerea copilului prin muncă obligatorie
Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității - muncă forțată?
Delimitarea dintre infracțiune și contravenție în lumina noilor modificări legislative
Derogarea de la dispozițiile Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale în caz de stare de urgență
Doctrină:
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
;
se încarcă...