ARTICOLUL 34^1 ) TITLUL III | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL III -
ARTICOLUL 341)
Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (3)

1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 3, intrat în vigoare la 21 septembrie 1970, și ale Protocolului nr. 8, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.

Sub rezerva dispozițiilor art. 20 (paragraful 3) și 29, hotărârile Comisiei se iau cu majoritatea membrilor prezenți și votanți. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
ARTICOLUL 24 TITLUL III
ARTICOLUL 25 TITLUL III
ARTICOLUL 26 TITLUL III
ARTICOLUL 27 TITLUL III
ARTICOLUL 28^1 ) TITLUL III
,^2 )
ARTICOLUL 30^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 31^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 32 TITLUL III
ARTICOLUL 33 TITLUL III
ARTICOLUL 34^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 35 TITLUL III
ARTICOLUL 36 TITLUL III
ARTICOLUL 37 TITLUL III
ARTICOLUL 38 TITLUL IV
ARTICOLUL 39 TITLUL IV
,^3 )
ARTICOLUL 41^3 ) TITLUL IV
ARTICOLUL 42 TITLUL IV
ARTICOLUL 43^3 ) TITLUL IV
ARTICOLUL 44 TITLUL IV
Reviste:
Curtea EDO. Cauza M.C. și A.C. împotriva României. Condamnarea statului român. Rele tratamente. Incitarea la ură sau discriminare. Victimă a discriminării
Curtea EDO. Cauza Stepanian împotriva României. Condamnarea statului român. Rele tratamente. Neglijența în serviciu
Sancțiunea excluderii probelor: fructul otrăvit din grădina Curții Europene a Drepturilor Omului?
Cu privire la declarația unilaterală a statului în cauză și efectele ei în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Cauza Gäfgen vs. Germania - hotărâre turnantă a jurisprudenței CEDO în materia excluderii probelor obținute nelegal în procesul penal
Inadmisibilitatea cererii individuale în procedura CEDO. Privire succintă - comparată cu jurisprudența CCR privind inadmisibilitatea recursului în procedura de filtraj
Ce a decis CEDO referitor la comunicarea citației doar prin afișare?
Înfăptuirea justiției. Egalitatea în drepturi. Accesul liber la justiție. Dreptul la un proces echitabil
Hotărârea CEDO din 3 decembrie 2013 în cauza Vararu împotriva României
Hotărârea CEDO din 14 ianuarie 2014 în cauza Mateescu împotriva României
Doctrină:
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 1
;
se încarcă...