ARTICOLUL 31^1 ) TITLUL III | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL III -
ARTICOLUL 311)
Jurisprudență, Doctrină (1)

1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.

1. Dacă examinarea unei cereri nu s-a încheiat prin aplicarea art. 28 (paragraful 2), 29 sau 30, Comisia redactează un raport în care constată faptele și formulează un aviz pentru a stabili dacă faptele constatate dovedesc, din partea statului interesat, o încălcare a obligațiilor ce îi revin în temeiul dispozițiilor convenției. Opiniile individuale ale membrilor Comisiei asupra acestui punct pot fi exprimate în acest raport.

2. Raportul este transmis Comitetului Miniștrilor; el este, de asemenea, comunicat statelor interesate care nu au dreptul să-l publice.

3. Transmițând raportul Comitetului Miniștrilor, Comisia poate formula propunerile pe care le consideră necesare.

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
ARTICOLUL 21^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 22^2 ) TITLUL III
ARTICOLUL 23^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 24 TITLUL III
ARTICOLUL 25 TITLUL III
ARTICOLUL 26 TITLUL III
ARTICOLUL 27 TITLUL III
ARTICOLUL 28^1 ) TITLUL III
,^2 )
ARTICOLUL 30^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 31^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 32 TITLUL III
ARTICOLUL 33 TITLUL III
ARTICOLUL 34^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 35 TITLUL III
ARTICOLUL 36 TITLUL III
ARTICOLUL 37 TITLUL III
ARTICOLUL 38 TITLUL IV
ARTICOLUL 39 TITLUL IV
,^3 )
ARTICOLUL 41^3 ) TITLUL IV
Doctrină:
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
;
se încarcă...