ARTICOLUL 28^1 ) TITLUL III | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL III -
ARTICOLUL 281)
Modificări (1), Referințe (1), Reviste (1), Doctrină (3)

1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.

1. În cazul în care Comisia reține cererea:

a) pentru a stabili faptele, ea procedează la un examen în contradictoriu al cererii împreună cu reprezentanții părților și, dacă este cazul, la o anchetă pentru a cărei conducere eficientă statele interesate vor furniza toate facilitățile necesare, după un schimb de păreri cu Comisia;

b) ea se pune în același timp la dispoziția celor interesați în vederea ajungerii la rezolvarea prin bună înțelegere a cauzei, care să se inspire din respectarea drepturilor omului, astfel cum le recunoaște prezenta Convenție.

2. Dacă reușește să obțină rezolvarea cauzei prin bună înțelegere, Comisia întocmește un raport care este transmis statelor interesate, Comitetului Miniștrilor și secretarului general al Consiliului Europei, în vederea publicării. Acest raport se limitează la o scurtă expunere a faptelor și a soluției adoptate.

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
ARTICOLUL 18 TITLUL I
ARTICOLUL 19 TITLUL II
ARTICOLUL 20^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 21^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 22^2 ) TITLUL III
ARTICOLUL 23^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 24 TITLUL III
ARTICOLUL 25 TITLUL III
ARTICOLUL 26 TITLUL III
ARTICOLUL 27 TITLUL III
ARTICOLUL 28^1 ) TITLUL III
,^2 )
ARTICOLUL 30^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 31^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 32 TITLUL III
ARTICOLUL 33 TITLUL III
ARTICOLUL 34^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 35 TITLUL III
ARTICOLUL 36 TITLUL III
ARTICOLUL 37 TITLUL III
ARTICOLUL 38 TITLUL IV
Reviste:
Durata nerezonabilă a procedurii judiciare penale. Despăgubiri. Calitatea procesuală pasivă a Statului Român
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...