ARTICOLUL 25 TITLUL III | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL III -
ARTICOLUL 25
Modificări (1), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

1. Comisia poate fi sesizată printr-o cerere adresată secretarului general al Consiliului Europei de către orice persoană fizică, orice organizație neguvernamentală sau de orice grup de particulari, care se pretinde victimă a unei încălcări de către una dintre înaltele părți contractante a drepturilor recunoscute în prezenta convenție, în cazul în care înalta parte contractantă aflată în cauză a declarat că recunoaște competența Comisiei în această materie. Înaltele părți contractante care au semnat o asemenea declarație se angajează să nu împiedice prin nici o măsură exercitarea efectivă a acestui drept. Referințe (1), Jurisprudență

2. Aceste declarații pot fi făcute pentru o durată determinată.

3. Ele sunt înmânate secretarului general al Consiliului Europei care transmite copii ale acestora înaltelor părți contractante și asigură publicarea lor.

4. Comisia nu va exercita competența pe care i-o atribuie prezentul articol decât atunci când cel puțin șase înalte părți contractante vor fi legate prin declarația prevăzută în paragrafele precedente.

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
ARTICOLUL 15 TITLUL I
ARTICOLUL 16 TITLUL I
ARTICOLUL 17 TITLUL I
ARTICOLUL 18 TITLUL I
ARTICOLUL 19 TITLUL II
ARTICOLUL 20^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 21^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 22^2 ) TITLUL III
ARTICOLUL 23^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 24 TITLUL III
ARTICOLUL 25 TITLUL III
ARTICOLUL 26 TITLUL III
ARTICOLUL 27 TITLUL III
ARTICOLUL 28^1 ) TITLUL III
,^2 )
ARTICOLUL 30^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 31^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 32 TITLUL III
ARTICOLUL 33 TITLUL III
ARTICOLUL 34^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 35 TITLUL III
Reviste:
Despre interogatoriul luat într-un proces
Doctrină:
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
;
se încarcă...