ARTICOLUL 13 TITLUL I | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL I -
ARTICOLUL 13
Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (8), Jurisprudență, Reviste (64), Doctrină (8)

Orice persoană, ale cărei drepturi și libertăți recunoscute de prezenta convenție au fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instanțe naționale, chiar și atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acționat în exercitarea atribuțiilor lor oficiale.

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
ARTICOLUL 3 TITLUL I
ARTICOLUL 4 TITLUL I
ARTICOLUL 5 TITLUL I
ARTICOLUL 6 TITLUL I
ARTICOLUL 7 TITLUL I
ARTICOLUL 8 TITLUL I
ARTICOLUL 9 TITLUL I
ARTICOLUL 10 TITLUL I
ARTICOLUL 11 TITLUL I
ARTICOLUL 12 TITLUL I
ARTICOLUL 13 TITLUL I
ARTICOLUL 14 TITLUL I
ARTICOLUL 15 TITLUL I
ARTICOLUL 16 TITLUL I
ARTICOLUL 17 TITLUL I
ARTICOLUL 18 TITLUL I
ARTICOLUL 19 TITLUL II
ARTICOLUL 20^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 21^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 22^2 ) TITLUL III
ARTICOLUL 23^1 ) TITLUL III
Reviste:
Efectele juridicizării și ale judiciarizării, ca fenomene sociale, asupra eficacității jurisdicționale
Contencios comunitar
Decizia de inadmisibilitate din cauzele Eugen Iorga împotriva României și Ioan Moldovan împotriva României. Neîncălcarea principiului securității juridice în situația unui număr redus de hotărâri judecătorești irevocabile pronunțate în sens contrar celor din cauzele reclamanților
ÎCCJ: Există mai multe căi de atac în cazul în care s-a dispus controlul judiciar de către procuror?
CCR a motivat decizia sa referitoare la neconstituționalitatea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ
CCR: Se poate contesta și de către persoana vizată, care nu este inculpat, măsura supravegherii tehnice
Trebuie motivată plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției?
Curtea EDO. Cauza M.C. și A.C. împotriva României. Condamnarea statului român. Rele tratamente. Incitarea la ură sau discriminare. Victimă a discriminării
Omisiunea autorității administrative de a pune în executare o decizie jurisdicțională prin care aceasta este obligată la recalcularea pensiei. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Kantarelis contra Greciei. Jurisprudență națională
Protecția drepturilor omului și autonomia ordinii juridice a UE - Avizul 2/2013 al CJUE
Doctrină:
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 1
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 27/2011 privind recursurile în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 28/2011
;
se încarcă...