ARTICOLUL 11 TITLUL I | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL I -
ARTICOLUL 11
Modificări (1), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (31), Doctrină (6)

1. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a constitui cu alții sindicate și de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea națională, siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protejarea sănătății sau a moralei ori pentru protecția drepturilor și libertăților altora. Prezentul articol nu interzice ca restrângeri legale să fie impuse exercitării acestor drepturi de către membrii forțelor armate, ai poliției sau ai administrației de stat. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
    Activitatea politică și socială este în principiu liberă, într-o societate democratică, cu unele rezerve care țin de protecția unor interese superioare. Acest principiu este cuprins în parag. 1 al art. 11: orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de asociere. [ Mai mult... ] 

.....
    În cauza Djavit An c. Turciei (2003), refuzul autorităților de a-l autoriza pe reclamant să treacă linia „verde” ce separă, în Cipru, comunitatea greacă de cea turcă, pentru aparticipa la întruniri bicomunitare, aconstituit un „obstacol de fapt” ce nu era prevăzut de lege și, prin aceasta, contravine prevederilor art. 11 parag. 2. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Convenție:
ARTICOLUL 1
ARTICOLUL 2 TITLUL I
ARTICOLUL 3 TITLUL I
ARTICOLUL 4 TITLUL I
ARTICOLUL 5 TITLUL I
ARTICOLUL 6 TITLUL I
ARTICOLUL 7 TITLUL I
ARTICOLUL 8 TITLUL I
ARTICOLUL 9 TITLUL I
ARTICOLUL 10 TITLUL I
ARTICOLUL 11 TITLUL I
ARTICOLUL 12 TITLUL I
ARTICOLUL 13 TITLUL I
ARTICOLUL 14 TITLUL I
ARTICOLUL 15 TITLUL I
ARTICOLUL 16 TITLUL I
ARTICOLUL 17 TITLUL I
ARTICOLUL 18 TITLUL I
ARTICOLUL 19 TITLUL II
ARTICOLUL 20^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 21^1 ) TITLUL III
Reviste:
Analiza hotărârii Sindicatul "Păstorul cel Bun" împotriva României
Problema autonomiei Bisericii în cauza Sindicatul Păstorul cel bun c. România
Ar trebui administrat corpul preoțesc al bisericilor de către sindicate ale membrilor acestui corp? Semnificații, limite și incertitudini ale hotărârii CEDO Sindicatul "Păstorul cel Bun" împotriva României
Receptarea jurisprudenței CEDO în cadrul controlului de constituționalitate al reglementărilor privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
Critica hotărârii CEDO privind dreptul preoților de a se sindicaliza
Critica hotărârii CEDO cu privire la Sindicatul Păstorul cel bun contra României (nr. 2330/09)
Observații scrise ca terț intervenient prezentate în cauza Sindicatul "Păstorul cel Bun" împotriva României
Autonomia confesiunilor religioase și discriminarea la locul de muncă
Raport: Seminar, Strasbourg 2012 "Autonomia Bisericii în jurisprudența recentă a Curții europene a drepturilor omului"
Critica considerentelor hotărârii CEDO în cauza Sindicatul "Păstorul cel Bun" v. România
Doctrină:
Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...