ARTICOLUL 10 TITLUL I | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL I -
ARTICOLUL 10
Modificări (1), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (68), Doctrină (9)

1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică statele să supună societățile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

2. Exercitarea acestor libertăți ce comportă îndatoriri și responsabilități poate fi supusă unor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății sau a moralei, protecția reputației sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informații confidențiale sau pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
    Articolul 10 parag. 1 stipulează că libertatea de expresie include libertatea de opinie, precum și libertatea de aprimi și de acomunica informații. Libertatea de opinie este protejată în strânsă legătură și cu libertatea de gândire și conștiință (art. 9). În practică, aapărut problema libertății de opinie aunor categorii de persoane, în special afuncționarilor publici. Libertatea de opinie aacestora poate fi limitată, ei având, prin natura funcției lor, oașa-numită obligație de neutralitate și de rezervă. Curtea Europeană nu aconsiderat impunerea de către stat aacestei obligații ca fiind contrară art. 10472. În cauza Wille c. Lichtenstein (2000), limitarea accesului reclamantului la ofuncție publică din cauza unor opinii divergente cu cele ale prințului Hans Adam al II-lea, exprimate în cadrul unei conferințe științifice, afost considerată de Curte oingerință nejustificată cu libertatea de exprimare. 
    472 A se vedea: CEDO, Glasenapp c. RFG (1986); Kosiek c. RFG (1986), Vogt c. Germaniei (1995).
[ Mai mult... ]
 

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Articolul 10 alin. 2 din Convenția Europeană aDrepturilor Omului indică însă faptul că exercitarea acestor libertăți ce comportă îndatoriri și responsabilități poate fi supusă unor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății sau amoralei, protecția reputației sau adrepturilor altora, pentru aîmpiedica divulgarea de informații confidențiale sau pentru agaranta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești. [ Mai mult... ] 

Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
    45 Lawless c. RU (1960). 
    46 Art. 24 parag. 48-49 (1976). Cauza privea o restricție a dreptului la liberă exprimare, mai precis dacă o condamnare pentru posesia unui articol obscen era justificată în condițiile art. 10 parag. 2 al Convenției ca limitare a libertății de exprimare necesară pentru protecția moralei. A se vedea și cauzele Otto Preminger Institut c. Austriei (1994) și Fretté c. Franței (2002).
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    133 Pentru acest concept și analiza respectivei legislații internaționale, a se vedeaC. Moldovan,Considerații privind reglementarea internațională a „discursului urii” ca limită a libertății de exprimare, în Dreptul nr. 1/2015, p. 197-213. 
    134 Pentru prezentarea acestei jurisprudențe, a se vedea C. Moldovan, loc. cit., p. 203-207.
[ Mai mult... ]
 

Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
    45 Lawless c. RU (1960). 
    46 Art. 24 parag. 48-49 (1976). Cauza privea o restricție a dreptului la liberă exprimare, mai precis dacă o condamnare pentru posesia unui articol obscen era justificată în condițiile art. 10 parag. 2 al Convenției ca limitare a libertății de exprimare necesară pentru protecția moralei. A se vedea și cauzele Otto Preminger Institut c. Austriei (1994) și Fretté c. Franței (2002).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Convenție:
ARTICOLUL 1
ARTICOLUL 2 TITLUL I
ARTICOLUL 3 TITLUL I
ARTICOLUL 4 TITLUL I
ARTICOLUL 5 TITLUL I
ARTICOLUL 6 TITLUL I
ARTICOLUL 7 TITLUL I
ARTICOLUL 8 TITLUL I
ARTICOLUL 9 TITLUL I
ARTICOLUL 10 TITLUL I
ARTICOLUL 11 TITLUL I
ARTICOLUL 12 TITLUL I
ARTICOLUL 13 TITLUL I
ARTICOLUL 14 TITLUL I
ARTICOLUL 15 TITLUL I
ARTICOLUL 16 TITLUL I
ARTICOLUL 17 TITLUL I
ARTICOLUL 18 TITLUL I
ARTICOLUL 19 TITLUL II
ARTICOLUL 20^1 ) TITLUL III
Reviste:
Dreptul la libera exprimare - drept subiectiv și limită a dreptului la viața privată
Limita dintre dreptul la viața privată și interesul public observată prin prisma jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului
Proporționalitate și deferență la Curtea de la Strasbourg
Un reper jurisprudențial din practica instanțelor belgiene în materia dreptului la uitare digitală
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
Facebook în perspectiva regulilor europene privind protecția datelor
Protecția procedurală a dreptului la viață privată în Codul Civil din perspectiva Convenției Europene a Drepturilor Omului
Hotărârea Satamedia : (re)difuzarea informațiilor publice în mass-media și cerințele de protecție a datelor
CEDO vs. Noul Cod Civil - încălcarea dreptului la viața privată
Răspundere solidară. Solidaritatea pasivă instituită de art. 1382 Cod civil. Libertatea de exprimare. Delict de presă
Doctrină:
Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 1
Efectele hotărârilor CEDO și CJUE în dreptul intern, ediția 1
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...