ARTICOLUL 1 | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 1 Modificări (1), Referințe (9), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (6)

Înaltele părți contractante recunosc oricărei persoane aflate sub jurisdicția lor drepturile și libertățile definite în titlul I al prezentei convenții. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
ARTICOLUL 1
ARTICOLUL 2 TITLUL I
ARTICOLUL 3 TITLUL I
ARTICOLUL 4 TITLUL I
ARTICOLUL 5 TITLUL I
ARTICOLUL 6 TITLUL I
ARTICOLUL 7 TITLUL I
ARTICOLUL 8 TITLUL I
ARTICOLUL 9 TITLUL I
ARTICOLUL 10 TITLUL I
ARTICOLUL 11 TITLUL I
Reviste:
Decizia nr. 29 din 12.12.2011 a înaltei Curți de Casație și Justiție: recursul în interesul legii privind recalcularea pensiilor speciale
Curtea EDO. Cauza M.C. și A.C. împotriva României. Condamnarea statului român. Rele tratamente. Incitarea la ură sau discriminare. Victimă a discriminării
Noi aspecte ale aplicării articolelor 41 și 46 din Convenție în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Ce trebuie să știe cetățenii români când apelează la instanța internațională
Tratamentul discriminatoriu al părții civile și părții responsabile civilmente în reglementarea actuală a recursului în casație
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
OPINII ÎN LEGĂTURĂ CU UNELE ASPECTE CONTROVERSATE ALE REGIMULUI JURIDIC ACTUAL AL DREPTULUI DE COPROPRIETATE FORȚATĂ
Contravenții: Poate fi atacată doar cu apel hotărârea prin care s-a soluționat plângerea?
Curtea Interamericană a Drepturilor Omului: avizul consultativ cu privire la obligațiile statelor în legătură cu mediul înconjurător în contextul protecției și garantării dreptului la viață și la integritatea persoanei. Interpretarea și aria de aplicare a articolelor 4 aliniatul (1) și aricolul 5 aliniatul (1) din Convenția a Drepturilor și Obligațiilor Omului, 7 februarie 2018
Admitere recurs în interesul legii. Condițiile generale de luare a măsurilor asigurătorii. Caracterul obligatoriu sau facultativ al dispunerii măsurilor asigurătorii
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept internațional public. Vol. I, Vol 1, ediția 3
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 1
Efectele hotărârilor CEDO și CJUE în dreptul intern, ediția 1
;
se încarcă...