ARTICOLUL 1 | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ARTICOLUL 1 Modificări (1), Referințe (9), Jurisprudență relevantă (30), Referințe în jurisprudență (192), Reviste (11), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

Înaltele părți contractante recunosc oricărei persoane aflate sub jurisdicția lor drepturile și libertățile definite în titlul I al prezentei convenții. Referințe în jurisprudență (9)

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
ARTICOLUL 1
ARTICOLUL 2 TITLUL I
ARTICOLUL 3 TITLUL I
ARTICOLUL 4 TITLUL I
ARTICOLUL 5 TITLUL I
ARTICOLUL 6 TITLUL I
ARTICOLUL 7 TITLUL I
ARTICOLUL 8 TITLUL I
ARTICOLUL 9 TITLUL I
ARTICOLUL 10 TITLUL I
ARTICOLUL 11 TITLUL I
Reviste:
Decizia nr. 29 din 12.12.2011 a înaltei Curți de Casație și Justiție: recursul în interesul legii privind recalcularea pensiilor speciale
Curtea EDO. Cauza M.C. și A.C. împotriva României. Condamnarea statului român. Rele tratamente. Incitarea la ură sau discriminare. Victimă a discriminării
Noi aspecte ale aplicării articolelor 41 și 46 din Convenție în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Ce trebuie să știe cetățenii români când apelează la instanța internațională
Tratamentul discriminatoriu al părții civile și părții responsabile civilmente în reglementarea actuală a recursului în casație
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
OPINII ÎN LEGĂTURĂ CU UNELE ASPECTE CONTROVERSATE ALE REGIMULUI JURIDIC ACTUAL AL DREPTULUI DE COPROPRIETATE FORȚATĂ
Contravenții: Poate fi atacată doar cu apel hotărârea prin care s-a soluționat plângerea?
Curtea Interamericană a Drepturilor Omului: avizul consultativ cu privire la obligațiile statelor în legătură cu mediul înconjurător în contextul protecției și garantării dreptului la viață și la integritatea persoanei. Interpretarea și aria de aplicare a articolelor 4 aliniatul (1) și aricolul 5 aliniatul (1) din Convenția a Drepturilor și Obligațiilor Omului, 7 februarie 2018
Admitere recurs în interesul legii. Condițiile generale de luare a măsurilor asigurătorii. Caracterul obligatoriu sau facultativ al dispunerii măsurilor asigurătorii
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept internațional public. Vol. I, Vol 1, ediția 3
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 1
Efectele hotărârilor CEDO și CJUE în dreptul intern, ediția 1
Referințe în cărți:
Jurisdictia internatională. Realități și perspective
Marile hotărâri ale Curtii Europene a Drepturilor Omului
;
se încarcă...