,^2 ) | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL III -
ARTICOLUL 291
,2) Reviste (1), Doctrină (1)

După ce a reținut o cerere introdusă potrivit art. 25, Comisia poate totuși să hotărască, cu majoritate de două treimi din membri săi, să o respingă dacă, în cursul examinării, ea constată existența unuia dintre motivele de inadmisibilitate prevăzute în art. 27. Modificări (1), Referințe (1), Reviste (1)

Într-un asemenea caz, decizia este comunicată părților.

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
ARTICOLUL 19 TITLUL II
ARTICOLUL 20^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 21^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 22^2 ) TITLUL III
ARTICOLUL 23^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 24 TITLUL III
ARTICOLUL 25 TITLUL III
ARTICOLUL 26 TITLUL III
ARTICOLUL 27 TITLUL III
ARTICOLUL 28^1 ) TITLUL III
,^2 )
ARTICOLUL 30^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 31^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 32 TITLUL III
ARTICOLUL 33 TITLUL III
ARTICOLUL 34^1 ) TITLUL III
ARTICOLUL 35 TITLUL III
ARTICOLUL 36 TITLUL III
ARTICOLUL 37 TITLUL III
ARTICOLUL 38 TITLUL IV
ARTICOLUL 39 TITLUL IV
Reviste:
Refuzul condamnatului de a se supune examenului medical la primirea în penitenciar – expresie legitimă a autonomiei persoanei sau conduită reprobabilă?
Cu privire la declarația unilaterală a statului în cauză și efectele ei în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Doctrină:
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
;
se încarcă...