Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli | Ordonanță 29/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli

Art. 25. -

(1) Controlul financiar preventiv și auditul intern al fondurilor externe nerambursabile și al celor aferente cofinanțării/plăților în avans se exercită la nivelul Autorității de management/Autorității naționale/beneficiarilor de asistență tehnică și Unității de plată, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul Unității de plată, Autorității de management/Autorității naționale în vederea gestionării financiare a programelor finanțate în cadrul obiectivului "Cooperare teritorială europeană", cu excepția proiectelor de operațiuni privind proiectele pentru care Autoritatea de management/Autoritatea națională are calitatea de beneficiar.

Art. 26. -

(1) Beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistență tehnică au obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor regulamentelor, programelor și legislației naționale.

(2) Beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistență tehnică au obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control de prim nivel, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum și reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.

Art. 27. -

(1) Autoritatea de management/Autoritatea națională este responsabilă de recuperarea creanțelor bugetare de la beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană", conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sumele reprezentând debite recuperate de autoritățile de management/Autoritățile naționale de la beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, cuvenite bugetului de stat, se virează în bugetele din care au fost efectuate inițial plățile, reconstituind cheltuielile efectuate din acestea, astfel:

a) în contul de cheltuieli bugetare corespunzător, în situația în care sumele încasate corespund unor plăți efectuate în anul curent;

b) în contul de cheltuieli bugetare - titlul 85 "Plăți efectuate în anii precedenți si recuperate în anul curent", în situația în care sumele încasate corespund unor plăți efectuate în anii anteriori.

(3) Sumele reprezentând debite recuperate de autoritățile de management de la beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri, cuvenite bugetului Uniunii Europene, se utilizează pentru continuarea finanțării programelor până la închiderea acestora.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 29/2015:
Obiectul reglementării Definiții
Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Contribuția publică națională totală
Plata în avans
Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Controlul de prim nivel
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Dispoziții finale
;
se încarcă...