Controlul de prim nivel | Ordonanță 29/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Controlul de prim nivel

Art. 24. -

(1) Beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România ai unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile în cadrul obiectivului "Cooperare teritorială europeană" au obligația să solicite efectuarea controlului de prim nivel.

(2) Controlul de prim nivel se realizează prin proceduri care cuprind verificări administrative referitoare la fiecare operațiune efectuată de beneficiar și verificări la fața locului ale operațiunilor.

(3) Verificările acoperă aspecte administrative, financiare și fizice ale operațiunilor.

(4) Prin controlul de prim nivel se asigură că:

a) bunurile, serviciile și/sau lucrările care fac obiectul finanțării și cofinanțării au fost furnizate/realizate efectiv;

b) cheltuielile declarate de beneficiari au fost plătite;

c) cheltuielile au fost realizate cu respectarea legislației europene și naționale aplicabile, în conformitate cu prevederile programului operațional și cu condițiile de acordare a finanțării pentru proiectul în cauză;

d) cheltuielile sunt rezonabile, justificate și în conformitate cu principiile managementului financiar eficient;

e) cheltuielile sunt identificabile și verificabile, înregistrate în contabilitatea beneficiarului/partenerilor în conformitate cu legislația națională și procedura aplicată.

(5) Frecvența și gradul de acoperire a verificărilor la fața locului sunt proporționale cu suma contribuției publice pentru o operațiune și cu nivelul de risc identificat prin astfel de verificări și prin audituri efectuate de către autoritatea de audit pentru sistemul de gestiune și control, în ansamblu.

(6) Verificările la fața locului ale operațiunilor individuale pot fi realizate pe baza unui eșantion.

(7) Controlul de prim nivel se concretizează în validarea cheltuielilor eligibile și stabilirea cheltuielilor neeligibile, declarate de beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, pentru părțile de proiect implementate.

(8) Nicio cheltuială nu va fi rambursată beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România în lipsa efectuării controlului de prim nivel.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 29/2015:
Obiectul reglementării Definiții
Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Contribuția publică națională totală
Plata în avans
Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Controlul de prim nivel
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Dispoziții finale
;
se încarcă...