Art 8 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană" | Ordonanță 29/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană" -
Art. 8. -

(1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor lideri din România, conform contractelor/deciziilor de finanțare, se virează, în euro, de către Autoritatea de management, în conturile de disponibilități deschise pe numele acestora, după autorizarea de către Autoritatea de management a cheltuielilor, în conformitate cu regulile aplicabile fiecărui program.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale au obligația de a vira, în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective, sumele din fonduri externe nerambursabile aferente părții proprii din proiect, primite în euro în conturile de disponibil, de la Autoritatea de management sau de la beneficiarul lider, după caz.

(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, în calitate de ordonatori de credite ai bugetului local, precum și beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral și/sau parțial din venituri proprii au obligația de a vira sumele din conturile de disponibil (în euro) deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective.

(4) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) -g), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale au obligația de a vira în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective, sumele din fonduri externe nerambursabile aferente părții proprii din proiect din cadrul unui proiect comun, primite în euro în conturile de disponibil, de la Autoritatea de management/beneficiarul lider din statul partener.

(5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) -g), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, în calitate de ordonatori de credite ai bugetului local, precum și beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral și/sau parțial din venituri proprii au obligația de a vira sumele primite de la Autoritatea de management sau de la beneficiarul lider, după caz, din conturile de disponibil (în euro) deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective.

(6) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) -c), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite beneficiarilor lideri din România se virează, în euro, de către Autoritatea de management, în conturile de disponibilități deschise pe numele acestora, pe baza contractelor de finanțare încheiate conform prevederilor legale europene și naționale în vigoare.

(7) Beneficiarii lideri/Beneficiarii parteneri din România finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale sau din bugetul local cuprind sumele care se primesc în avans pentru implementarea proiectelor proprii aferente programelor prevăzute la art. 4 alin. (3) în bugetul fondurilor externe nerambursabile.

(8) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale au obligația de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite inițial din bugetele proprii, în vederea finalizării proiectelor, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile.

(9) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, în calitate de ordonatori de credite ai bugetului local, precum și beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral și/sau parțial din venituri proprii au obligația de a vira, în lei, sumele din conturile de disponibil (în euro) deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost cheltuite inițial sumele în vederea finalizării proiectelor respective.

(10) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) -e), sumele din fondurile externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate națională/Punct național de contact/Punct național, conform contractelor/acordurilor/deciziilor de finanțare încheiate în cadrul axelor de asistență tehnică, se virează, în euro, de către Autoritatea de management/Secretariatul comun din statul partener în conturile de disponibilități deschise pe numele acestuia și se virează ca venit la bugetul de stat.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 29/2015:
Art 1 Obiectul reglementării. Definiții
Art 2 Obiectul reglementării. Definiții
Art 3 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 4 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 5 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 6 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 7 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 8 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 9 Contribuția publică națională totală
Art 10 Contribuția publică națională totală
Art 11 Contribuția publică națională totală
Art 12 Contribuția publică națională totală
Art 13 Contribuția publică națională totală
Art 14 Contribuția publică națională totală
Art 15 Contribuția publică națională totală
Art 16 Contribuția publică națională totală
Art 17 Contribuția publică națională totală
Art 18 Contribuția publică națională totală
;
se încarcă...