Art 20 Plata în avans | Ordonanță 29/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Plata în avans -
Art. 20. -

(1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), sumele reprezentând plăți în avans acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri se vor deduce integral din valoarea cofinanțării aferente fiecărei cereri de rambursare transmise de către aceștia, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanțare.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), sumele reprezentând plăți în avans acordate beneficiarilor de asistență tehnică se vor deduce prin aplicarea unui procent la valoarea fiecărei cereri de rambursare transmise de către aceștia din sursa din care au fost acordate sau prin deducerea integrală a valorii cofinanțării din valoarea fiecărei cereri de rambursare, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanțare.

(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) -e) și alin. (2), sumele reprezentând plăți în avans acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistență tehnică se vor deduce prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de către aceștia din sursa din care au fost acordate, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanțare/documentelor programului.

(4) Sumele recuperate din plățile în avans acordate în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) -e) și alin. (2), provenind din fonduri externe nerambursabile sau cofinanțare, se utilizează pentru continuarea finanțării programului, iar sumele recuperate din plățile în avans provenind din cofinanțarea de la bugetul de stat, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat după închiderea finală a programului, conform prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) -c), plățile se realizează în două sau mai multe tranșe, dintre care prima se acordă după semnarea contractului de finanțare între Autoritatea de management și beneficiarii lideri, iar următoarele conform prevederilor contractului de finanțare încheiat cu beneficiarii lideri.

(6) Scopul acordării plăților în avans este acela de a asigura resursele financiare necesare începerii derulării contractelor de finanțare/cofinanțare; aceste sume pot fi avansate partenerilor în limita și în condițiile stabilite prin contractele/deciziile de finanțare/cofinanțare.

(7) Beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri au obligația restituirii integrale sau parțiale a avansului acordat în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestuia, conform termenelor și condițiilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.

(8) Sumele provenind din plățile în avans acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 29/2015:
Art 10 Contribuția publică națională totală
Art 11 Contribuția publică națională totală
Art 12 Contribuția publică națională totală
Art 13 Contribuția publică națională totală
Art 14 Contribuția publică națională totală
Art 15 Contribuția publică națională totală
Art 16 Contribuția publică națională totală
Art 17 Contribuția publică națională totală
Art 18 Contribuția publică națională totală
Art 19 Plata în avans
Art 20 Plata în avans
Art 21 Plata în avans
Art 22 Plata în avans
Art 23 Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 24 Controlul de prim nivel
Art 25 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 26 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 27 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 28 Dispoziții finale
;
se încarcă...