Art 18 Contribuția publică națională totală | Ordonanță 29/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contribuția publică națională totală -
Art. 18. -

(1) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile rămase disponibile la sfârșitul anului în contul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management și Autoritate națională, se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.

(2) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite ca avans pentru implementarea proiectelor în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (3), rămase disponibile la sfârșitul anului în conturile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.

(3) Sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea națională reprezentând fonduri externe nerambursabile și/sau cofinanțare de la bugetul de stat, rămase neutilizate la sfârșitul anului în conturile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alții decât cei prevăzuți la alin. (2), se utilizează de către aceștia în anul următor cu aceeași destinație.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale să includă în bugetul propriu și al instituțiilor din subordine sumele disponibile din anul anterior potrivit alin. (2) și (3) și necuprinse în bugetul aprobat pe anul în curs.

(5) Ordonatorii principali de credite vor comunica Ministerului Finanțelor Publice sumele conform prevederilor alin. (4), aferente proiectelor implementate de către aceștia și/sau instituțiile finanțate integral sau parțial din bugetul ordonatorului principal de credite, precum și fișele actualizate ale proiectelor respective.

(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicărilor transmise de către aceștia, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor respective.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 29/2015:
Art 8 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 9 Contribuția publică națională totală
Art 10 Contribuția publică națională totală
Art 11 Contribuția publică națională totală
Art 12 Contribuția publică națională totală
Art 13 Contribuția publică națională totală
Art 14 Contribuția publică națională totală
Art 15 Contribuția publică națională totală
Art 16 Contribuția publică națională totală
Art 17 Contribuția publică națională totală
Art 18 Contribuția publică națională totală
Art 19 Plata în avans
Art 20 Plata în avans
Art 21 Plata în avans
Art 22 Plata în avans
Art 23 Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 24 Controlul de prim nivel
Art 25 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 26 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 27 Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Art 28 Dispoziții finale
;
se încarcă...